ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Mimořádný kontrolní den na mostě ve Velehradě

01.07.2011 10:14

Mimořádný kontrolní den na mostě Velehrad / foto: ŘSZKVelehrad - Mimořádný kontrolní den se uskutečnil v pátek 24. června 2011 za účasti zástupců ŘSZK, Zlínského kraje, zhotovitele stavby i starosty obce na staveništi rekonstruovaného mostu 42822-1 v obci Velehrad. Na stavbě se našly po odkrytí terénu historicky cenné zbytky ještě staršího mostu, proto musel zhotovitel stavební práce dočasně přerušit.

„V současné době probíhají na stavbě práce související s archeologickým průzkumem. Vzhledem k tomu, že po odkrytí podkladních vrstev vozovky byly objeveny nálezy, které musejí být prozkoumány Slováckým muzeem v Uherském Hradišti, byly stavební práce asi na tři týdny pozastaveny a probíhá archeologický průzkum. Archeologové postupně odkrývají původní kamennou vozovku, předpokládá se nález částí původního mostu,“ uvedl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý. Podle archeologa Slováckého muzea Mgr. Miroslava Vaškových, Ph.D., by mohl být výzkum ukončen možná již ke konci následujícího týdne. „Máme zajímavé nálezy keramiky z období 13. – 17. století, části skleněných renesančních pohárů a podobně. Již se pomalu dostáváme i k samotným základům mostu, které by mohly ukazovat na více stavebních fází, respektive na využití starší konstrukce. Toto poznání je pro nás velmi cenné, protože existenci mostu staršího než barokního máme doloženu pouze na jedné vedutě Velehradu. Pokud nás nebude brzdit počasí, chtěli bychom výzkum ukončit k 11. červenci,“ uvedl archeolog.

Archeologický průzkum na mostě Velehrad / foto: ŘSZKZ tohoto důvodu dochází při rekonstrukci velehradského mostu ke zpoždění stavebních prací vůči  harmonogramu, který měl vypracován zhotovitel stavby.

Barokní most převádějící silnici III/42821 přes potok Salaška ve Velehradě je součástí Ústředního seznamu kulturních památek ČR. Most byl postaven v letech 1764 – 1766. Součástí mostu byly původně i sochy Svaté Luitgardy a Svatého Bernarda, které jsou také samostatně prohlášeny za kulturní památku. Protože historická i finanční hodnota soch je příliš vysoká, byly sochy umístěny u vstupu do velehradského kláštera.

Nosnou konstrukci mostu tvoří pískovcová segmentová klenba. Nosná konstrukce plynule přechází do spodní stavby z kamenných pískovců. Délka přemostění je 7,30 metru, šířka mostu je 5,80 metru, volná šířka mostu je 4,50 metru a šířka mezi obrubami na mostě (tj. šířka vozovky) je 3,80 metru.

Rekonstrukce mostu byla zahájena firmou  SWIETELSKY stavební, s. r.o., dne 1. 4. 2011. Cena zakázky činí 10 258 620 korun. Stavba je realizována podle schváleného projektu zpracovaného Ing. Jaromírem Rušarem . Termín zprůjezdnění stavby je 30. 10. 2011, ukončení zakázky bylo stanoveno podle smlouvy o dílo na 15. prosince 2011. Investorem stavby je ŘSZK.

Mimořádný kontrolní den na mostě Velehrad / foto: ŘSZKSoučástí stavební činnosti jsou především restaurátorské práce, které řeší zejména pohledové části mostu, a to takovým způsobem, aby nedošlo k poškození historického materiálu, ze kterého byl most vybudován. Současně řeší výměnu poškozených a doplnění uvolněných a vypadlých kamenů. Probíhá  restaurování nosné konstrukce mostu, tzn. klenby a čelních zídek s ozdobnými římsami a kovaného ocelového zábradlí.

Zrestaurovány budou i sochy Svaté Luitgardy a Svatého Bernarda. Restaurátorské práce byly připravovány a jsou prováděny v souladu s požadavky Odboru architektury, územního plánování a regionálního rozvoje, oddělení architektonického dohledu a památkové péče, v Uherském Hradišti a Národního památkového ústavu.

Rekonstrukcí má dojít ke zvýšení zatížitelnosti mostu. Bude na něm vytvořena železobetonová roznášecí deska v proměnné tloušťce. Součástí projektu je úprava silnice III/42821 v dotčeném místě. Nová vozovka v délce 70 metrů bude opět dlážděná ze žulových kostek a bude v původní výškové úrovni z důvodu nezbytných návazností na přilehlé stávající úseky vozovky a připojení místní komunikace. Bude provedena úprava koryta vodoteče pod mostem a v nezbytných navazujících úsecích toku.

 


 

Předchozí tisková zpráva na toto téma 

22. 03. 2011 - Začíná oprava historického mostu ve Velehradě

 

 


Počet přístupů: 5740, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDIAktuality na Váš e-mail

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj email.

 


Návštěvnost stránek

TOPlist

 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2011 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS