ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

První letošní stavba zná svého zhotovitele

22.02.2013 10:07

Uherský Brod - Ředitelství silnic Zlínského kraje už v tomto roce vyhodnotilo první výběrové řízení a podepsalo smlouvu se zhotovitelem nové investiční stavby. Novou okružní křižovatku v Uherském Brodě začne na jaře budovat společnost Strabag Praha.

Budoucí okružní křižovatka v Uherském Brodě / foto: ŘSZK

„Zimní čas bývá obdobím, kdy připravujeme a vyhlašujeme nejvíce výběrových řízení na zhotovitele staveb se zahájením v daném roce. První letošní výběrové řízení je již ukončeno a máme jasno o chystané stavbě okružní křižovatky v Uherském Brodě," uvedl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

Předmětem této stavby bude rekonstrukce stávající styčné křižovatky silnic II/490 a III/49030, již několik let provizorně upravené pomocí betonových svodidel na malou okružní křižovatku o průměru 26 metrů. Po realizace stavby zde vznikne okružní křižovatka odpovídající normovým parametrům a potřebám silničního provozu. Křižovatka je umístěna v intravilánu města Uherský Brod. Jedná se o tříramennou okružní křižovatku tvořenou silnicemi II/490 úsek Močidla (směr centrum města), silnicí II/490 úsek Lázeňská (směr Luhačovice, ulice Neradice) a silnicí III/49030 úsek Pivovarská (směr Tesco, ulice Šumická). Bude vybudován rondel o průměru 31 metrů. Šířka okružního pásu bude 7,5 metru, šířka vnitřního prstence 2,5 metru. Současně budou provedeny stavební úpravy křižovatkových větví včetně jejich napojení na stávající silnice. Souběžně bude probíhat stavba realizovaná městem Uherský Brod, které uhradí stavební úpravy realizované na jeho majetku a rovněž přeložky inženýrských sítí.

Zhotovitelem stavby bude společnost Strabag, a. s., Praha. Termín zahájení stavebních prací je v podepsané smlouvě stanoven na 2. dubna 2013, stavební práce mají být ukončeny do 30. června 2013. Smluvní cena včetně DPH činí 6,429 milionu korun.

Během stavebních prací a podle jejich aktuálního postupu budou platit v místě křižovatky nezbytné uzavírky silnic a budou stanoveny objízdné trasy. Jejich přesné termíny ještě nejsou určeny.

Zpracováno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 665, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS