ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Silnice Vlachova Lhota – Mirošov bude dočasně uzavřena

23.04.2013 12:35

Vlachova Lhota - Silnice III/4942 mezi Vlachovou Lhotou a Valašskými Klobouky-Mirošovem bude od 25. dubna 2013 uzavřena asi na měsíc pro veškerý provoz. Důvodem je sanace sesuvu silničního tělesa, který zde nastal v souvislosti se střídáním teplot a jarním táním sněhu.

V současné době už probíhá výběrové řízení na zhotovitele této stavby. Zahájení stavebních prací na sanaci sesuvu se předpokládá již 25. dubna, dokončení do 31. května 2013. Po dobu stavebních prací bude platit na silnici III/4942 mezi Vlachovou Lhotou a Mirošovem úplná uzavírka. Silniční provoz bude dopravním značením odkloněn na objízdnou trasu do Valašských Klobouk přes Vlachovice a po silnici II/494 přes Křekov a Lipinu.

Co se stalo mezi Vlachovou Lhotou a Mirošovem?

Sesuv na silnici III/4942 u Vlachovy Lhoty / foto: ŘSZK „Vlivem častých a velkých teplotních rozdílů a tání sněhu koncem zimního období došlo na uvedeném úseku silnice mezi Vlachovou Lhotou a Mirošovem nejdříve k utržení krajnice. Následně v daném místě vznikl sesuv části silničního tělesa včetně vozovky v délce asi 25 metrů. Vozovka se propadla přibližně o 1,5 metru," uvedla Ing. Jitka Škrabalová, náměstkyně ŘSZK pro investiční výstavbu. Na základě nařízení Městského úřadu ve Valašských Kloboukách ze dne 11. dubna bylo v dotčené lokalitě instalováno provizorní dopravní značení umožňující průjezd pouze vozidlům do hmotnosti 3,5 tuny.

ŘSZK zajistilo inženýrskogeologický průzkum a na základě jeho výsledků byla zpracována projektová dokumentace sanace sesuvu a opravy poškozené vozovky.

Jaké práce bude třeba zajistit?

Pro zajištění celkové stability silničního tělesa bude nutné především odvést z poškozeného místa vodu, která stéká z okolního terénu. Pravostranný příkop ve směru do Mirošova bude vyčištěn v délce asi 130 metrů. V celé délce bude umístěna drenážní trubka a nad drenáží bude příkop zpevněn betonovými příkopovými tvárnicemi. Středem sesuvu bude vybudováno odvodňovací žebro, které bude svádět vodu přes silnici a svah silničního tělesa do přilehlé vodoteče.

Vlastní stabilita silničního tělesa bude zajištěna vybudováním opěrné pilotové zdi z 21 betonových pilot průměru 1 000 milimetrů a o délce 9,5 metru. Nad hlavami pilot bude vybudován železobetonový trámec tvaru L o výšce 1,5 metru. Opěrná zeď bude dlouhá 27 metrů.

V místě sesuvu podél opěrné zdi se vybuduje nová konstrukce vozovky a v úseku podél nově zpevněné příkopy bude na silnici obnoven živičný povrch.

 


Počet přístupů: 662, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS