ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Jarní práce na silnicích jsou v plném proudu

30.04.2013 14:42

Zlínský kraj -Na mnoha místech v kraji můžete v tomto období potkat pracovní stroje silničářů, skupiny mužů v oranžových vestách a narazit na přechodné omezení rychlosti nebo nutnost objíždět opravované místo na vozovce v jednom jízdním pruhu. Na silnicích probíhá úklid po zimě a lokální vysprávky povrchu.

„Jarní práce se v nějaké podobě týkají všech silnic II. a III. třídy, které máme ve Zlínském kraji ve své správě. Začaly už koncem zimního období a budou pokračovat přibližně do konce června," uvedl provozně-technický náměstek Ředitelství silnic Zlínského kraje Ing. Radek Berecka.

Jarní práce na krajských silnicích zajišťují pro ŘSZK čtyři správy a údržby silnic - Kroměřížska, Slovácka, Zlínska a Valašska. Jsou to společnosti s ručením omezeným, jejichž zřizovatelem je Zlínský kraj. Na lokální vysprávky vozovek je letos v provozní části rozpočtu ŘSZK vyčleněno 67 milionů korun.

Aktuální situaci na krajských silnicích přibližujeme několika fotografiemi.

1. Úklid. Zejména silnice, které se v zimě posypávaly inertními materiály, musí projet zametač, aby se z okrajů vozovek odstranila zbylá kamenná drť, štěrk a nečistoty.

Zametač. Úklid zbytků posypu ze zimní údržby silnic / foto: V. Cekota

2. Lokální vysprávky - ručně. Jednou z metod opravy drobnějších výtluků je naplnění narušeného místa horkou živičnou směsí a zhutnění silničním válcem. Na snímku pracovníci SÚS Zlínska na silnici mezi Lípou a Zlínem-Klečůvkou.

Lokální vysprávky / foto: V. Cekota

Lokální vysprávky / foto: V. Cekota

Lokální vysprávky / foto: V. Cekota

3. Lokální vysprávky - trysková metoda. Na některých vozovkách je vhodnější použít pro lokální vysprávky tzv. tryskovou metodu. Do vyčištěných výtluků se nanáší směs asfaltové emulze a drceného kameniva. Takto zaplněné výtluky se zhutní a zpevní až následným silničním provozem a působením ultrafialového slunečního záření. Snímky byly pořízeny na silnici mezi Zádveřicemi a Horní Lhotou.

Lokální vysprávky tryskovou metodou / foto: V. Cekota

Lokální vysprávky tryskovou metodou / foto: V. Cekota Lokální vysprávky tryskovou metodou / foto: V. Cekota

4. Lokální vysprávky - frézování. Na silnicích, které mají okolní povrch ještě kvalitní, se používá metoda lokálních vysprávek, kdy se poškozené místo odfrézuje, vyčistí, zastříká asfaltovou emulzí, vyplní živičnou směsí (u rozsáhlejších ploch pomocí finišeru) a zhutní válcem. Na fotografiích silničáři SÚS Zlínska využívají tuto metodu mezi Zlínem a Kudlovem.

Lokální vysprávky s frézováním / foto: V. Cekota

Lokální vysprávky s frézováním / foto: V. Cekota Lokální vysprávky s frézováním / foto: V. Cekota Lokální vysprávky s frézováním / foto: V. Cekota

Lokální vysprávky s frézováním / foto: V. Cekota

 


Počet přístupů: 662, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS