ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Holešov má novou okružní křižovatku

07.05.2013 14:19

Holešov - Nová, zatím provizorní okružní křižovatka má přispět k bezpečnosti silničního provozu v Holešově. Na jejím zřízení se podílelo Ředitelství silnic Zlínského kraje spolu s městem Holešov.

Okružní křižovatka v Holešově / foto: ŘSZK

Okružní křižovatka byla vytvořena pomocí mobilních betonových svodidel, která pro tento účel zajistilo ŘSZK. Město uhradilo dopravu a montáž těchto prvků a výrobu návěstí před křižovatkou. Ostatní svislé i vodorovné dopravní značení pořídilo ŘSZK.

Kruhový objezd se čtyřmi větvemi vznikl na křižovatce silnic III/4909, III/49010 a III/43821. Ulice mají pojmenování Přerovská, Bořenovská a Tučapská. Silnice se v tomto prostoru nekřížily pravoúhle. Uprostřed křižovatky s žulovou dlažbou byla poměrně velká plocha. Řidiči neznalí místních poměrů zde snadno mohli ztratit orientaci. Zvýšení bezpečnosti této křižovatky bylo nyní důležité také proto, že tudy vede jedna z objízdných tras při uzavírce silnice II/438 mezi Holešovem a Dobroticemi.

„Okružní křižovatka zde vznikla bez trvalých stavebních úprav zatím na zkušební dobu. Může se snadno demontovat. Pokud se však osvědčí, uvažovali bychom o jejím trvalém vybudování," uvedl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

 


Počet přístupů: 664, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS