ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Slovo ředitele, když skončila zima a začínají letní práce na silnicích

13.05.2013 12:48

Zlín - Stalo se už pravidlem, že kromě aktuálních tiskových zpráv mívá na internetových stránkách Ředitelství silnic Zlínského kraje čas od času samostatné slovo i ředitel organizace Ing. Bronislav Malý. Shrnuje určitá uplynulá období, přibližuje veřejnosti výhledy pro nejbližší budoucnost.

Nedávno skončilo poměrně náročné období zimní údržby silnic. Jaká je jeho bilance pro Ředitelství silnic Zlínského kraje?

Ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý / foto: ŘSZK

I když během uplynulé zimy nenastaly v našem kraji rozsáhlé kalamitní situace, nároky na zimní údržbu silnic byly mimořádné. Množstvím výkonů při zimní údržbě silnic i spotřebovaného posypového materiálu to byla nejnáročnější zima za celou dobu existence naší organizace (od roku 2001). Mimořádné bylo i to, že se zimní pohotovost silničářů protáhla až do první dubnové dekády. Tím byla uplynulá zima bohužel i nejnákladnější. V rozpočtu na celý kalendářní rok 2013 jsme měli na zimní údržbu původně rezervovanou částku 95 milionů korun, což odpovídalo dlouhodobému průměru z předchozích let. Za leden až duben jsme však zaplatili přes 118 milionů. A kde jsou peníze na letošní listopad a prosinec? Počasí nás tedy postavilo do velmi svízelné situace. Jednali jsme proto s vedením Zlínského kraje o posílení našeho rozpočtu. Jinak bychom museli chybějící prostředky ušetřit na letní údržbě silnic, na pokládce nových koberců a ochranných nátěrů a podobně. To by se samozřejmě negativně projevilo na kvalitě našich silnic.

Letní práce na údržbě silnic už jsou v plném proudu...

Pracovníci organizací Správy a údržby silnic Kroměřížska, Slovácka, Valašska i Zlínska postupně projíždějí celou síť krajských silnic. Nejdříve byl na řadě úklid, odvoz přebytečného inertního posypového materiálu, který zůstal na okrajích vozovek. Následují lokální vysprávky výtluků, které letos také v hojné míře zanechalo na vozovkách zimní počasí. Když odečteme nové vozovky, které jsou ve výborném stavu, zůstává v kraji na lokální vyprávky ještě asi 1 500 kilometrů silnic II. a III. třídy. Velmi rádi bychom více silnic opravovali metodou plošné obnovy povrchů. Tedy nejenom zaplňovat jednotlivé výtluky, ale pokládat souvislé nové živičné koberce, které mají životnost alespoň deset let. Letos máme zatím v rozpočtu na plošnou obnovu jen 20 milionů korun, za což jsme schopni předat motoristům asi osm kilometrů silnic s novými koberci. Stav silnic by si však zasloužil mnohem víc.

To byly opravy z provozních prostředků. A jak je na tom ŘSZK letos s investicemi?

Investiční plán ŘSZK na rok 2013 počítal se 17 stavbami. Nyní jsme jej museli dodatečně rozšířit ještě o 18. stavbu, když se po jarním tání sněhu sesula část silnice mezi Vlachovou Lhotou a Mirošovem. Tento sesuv je nezbytné sanovat a silnici zde opravit. Tři velké stavby (Holešov, Bystřice pod Hostýnem, Nedašova Lhota) nám pokračují už z minulého roku. Dokončila se už stavba u Cetechovic na Kroměřížsku. Rekonstrukce silnice mezi Nedašovou Lhotou a státní hranicí se Slovenskem s využitím prostředků EU v rámci programu přeshraniční spolupráce by mohla být hotova do konce června. Již bylo dokončeno výběrové řízení a podepsána smlouva se zhotovitelem stavby okružní křižovatky v Uherském Brodě a mostu u Mirošova. První z těchto staveb již byla zahájena, most u Mirošova se může začít rekonstruovat, jakmile opravíme sesuv u Vlachovy Lhoty, o kterém jsem se již zmiňoval, aby nebyl Mirošov z obou stran současně odříznut od silniční sítě. Výběrová řízení na další stavby jsou v různé fázi rozpracovanosti. Již máme k dispozici výsledky pro stavby Jarošov, Fryšták, Polichno.

V loňském roce se nepodařilo zahájit plánovanou stavbu nového mostu a směrové úpravy silnice Bzové...

Ano, tam náš záměr zastavilo odvolání jednoho z účastníků výběrového řízení a časově zdlouhavé posuzování případu Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Na stavbu proto vypisujeme nové výběrové řízení a doufáme, že se ji podaří realizovat letos.

Která letošní stavba by podle vás zasloužila zvláštní zmínku?

Po mnohaleté přípravě se podařilo přivést k realizaci rekonstrukci silnice II/487 z Ústí u Vsetína do obce Hovězí. Přípravu této stavby brzdilo složité majetkoprávní vypořádání. Museli jsme zajistit souhlasy všech vlastníků dotčených parcel, tedy jednat s více než 130 osobami a dalšími 13 právnickými subjekty. Některé soukromé pozemky pod silnicí zůstaly nevykoupeny ještě z období, kdy silnice patřila státu. Někteří vlastníci okolních parcel se například dožadovali vybudování sjezdů. Ty byly odstraněny třeba už před desítkami let a v časech hospodaření velkých zemědělských družstev je ani nikdo nepotřeboval. Ale už je zde také vypsáno výběrové řízení na zhotovitele a věřím, že by stavba mohla být zahájena letos v srpnu. Dokončení se plánuje v roce 2014.

Motoristy bude možná zajímat i rekonstrukce silnice Pozlovice - Luhačovice.

Jde o obnovu povrchu od lázeňských garáží na okraji Luhačovic v délce dvou kilometrů směrem k Dolní Lhotě. I tato stavba by mohla začít letos v srpnu. V tomto roce se bude pracovat na vozovce, v příštím roce stavbu dovrší vybudování nové okružní křižovatky v místě odbočení na Petrůvku. Z okružní křižovatky bude vytvořen i nový sjezd k autokempinku na přehradě.

Jak pomáhají při rekonstrukcích krajských silnic dotace EU rozdělované z Regionálního operačního programu Střední Morava?

Z letošních 18 investičních staveb využívá dotací z ROP 13 akcí, jedna stavba využívá programu přeshraniční spolupráce. Čerpání finanční pomoci z evropských fondů je pro nás velmi důležité. Dosud nám tyto peníze pomáhaly především v rekonstrukcích vybraných hlavních silničních tahů v kategorii silnic II. třídy. Směřujeme k tomu, aby se v budoucnu ani jediný kilometr silnic II. třídy nedostal do hodnocení „havarijní stav". Do konce června budeme mít připraveny další projekty - pro poslední výzvu ROP, u které je dotační alokace ve výši 285 milionů korun. Jejich realizace by potom přicházela v úvahu v roce 2014 s dokončením nejpozději do 30. června 2015.

 


Počet přístupů: 660, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS