ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Kraj slíbil posílit rozpočet ŘSZK

22.05.2013 14:27

Zlín - Zlínský kraj chce pomoci Ředitelství silnic ZK a posílit jeho rozpočet, do kterého vážně zasáhly vysoké náklady na zimní údržbu silnic. O možnosti posílení rozpočtu ŘSZK hovořil krajský radní, v jehož kompetenci je oblast dopravy, Ing. Jaroslav Kučera.

Náklady na zmírňování následků zimního počasí na silnicích II. a III. třídy byly v zimním období od listopadu 2012 do začátku dubna 2013 nejvyšší od založení Ředitelství silnic Zlínského kraje a dosáhly 142,5 milionu korun. Mohlo by to mít negativní dopad na plánované jarní a letní práce na údržbě krajských silnic. Krajský radní odpovědný za dopravu Ing. Jaroslav Kučera se k této situaci vyjádřil pro měsíčník Okno do kraje: „Vzniklou situaci operativně řešíme a na červnové jednání Zastupitelstva ZK je připravováno rozpočtové opatření, kterým bude posílen rozpočet ŘSZK o 25,2 milionu korun. Další posílení o zhruba 15 milionů, k provedení plánovaných a žádoucích celoplošných oprav komunikací, budeme v rámci rozpočtových možností řešit ve III. čtvrtletí tohoto roku."

 

 


Počet přístupů: 661, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS