ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Elektronické systémy zlepšují dohled nad stavem krajských silnic

29.05.2013 12:55

Zlín - Novou elektronickou a mobilní technologii zavedlo do svého systému údržby silnic II. a III. třídy Ředitelství silnic Zlínského kraje. Poznatky o veškerých závadách na silniční síti se přenášejí na centrální server přímo po vyfotografování v terénu.

Aplikace na mobilním telefonu / foto: VARS

Nová technologie se nazývá „Systém pro evidenci závad a kontrolu silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji" a jejím dodavatelem je akciová společnost VARS Brno. ŘSZK ji začalo zkoušet v roce 2012 a nyní je již v plném provozu.

Jak tento systém funguje? Do mobilních telefonů 16 odpovědných pracovníků, kteří se pohybují po silniční síti a mají za úkol sledovat stav krajských silnic, byly nainstalovány speciální aplikace. Když pracovník v terénu narazí na nějakou závadu (výtluk, poškozené svodidlo, vyvrácená dopravní značka atd.), vyfotografuje ji svým mobilem. Softwarová aplikace doplní ke snímku polohu podle GPS. Ze serverové služby se získá číslo silnice a přesná lokalizace místa záznamu v uzlovém systému. Pracovník vybere ze seznamu typ požadavku nebo závady, případně může doplnit zpřesňující popis nebo zvukovou poznámku. Přes internetové připojení se tato informace přenese na server do centrální databáze, se kterou pracují další oprávnění pracovníci v sídlech společností Správa a údržba silnic (SÚS) a Ředitelství silnic Zlínského kraje. Celkem je do systému aktivně zapojeno 27 pracovníků, kteří mají oprávnění takto evidovaný požadavek vyhodnotit a rozhodnout o provedení opravy. Odstranění závady následně zajišťují organizace SÚS. Vše se stále eviduje ve stejné aplikaci a ukládá na server. SÚS pak do systému zapíše, kdy a jak byla závada opravena. Pracovník technického dozoru ŘSZK pak po kontrole prací v terénu přesune vyřízené položky do archivu.

Snímek obrazovky počítače s programem pro evidenci závad na silnicích

„Tento systém funguje a osvědčuje se nám. Využívá se i pro prohlídky silnic. Jde o rychlejší a spolehlivější evidenci závad než při dřívějším nahrávání v terénu do diktafonů a následném přepisování hlasových záznamů, u nichž ani nebylo přesné geografické zaměření," konstatoval provozně-technický náměstek ŘSZK Ing. Radek Berecka.

Pracovníci SÚS mají na základě smluvního vztahu s ŘSZK podle vyhlášky 104/97 Sb. za povinnost projíždět a kontrolovat stav silnic III. třídy jedenkrát za měsíc, silnice II. třídy kontrolují dvakrát do měsíce. Podobné systémy mobilní evidence závad a kontroly silnic už používají rovněž silničáři v Olomouckém a v Jihomoravském kraji.

Snímek obrazovky počítače s programem pro evidenci závad na silnicích

 


Počet přístupů: 668, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS