ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Otázka náměstkovi: Pomůže silnicím server VÝMOLY.CZ?

03.06.2013 09:21

Zlín - Na internetu se mohou zájemci zapojovat do projektu Výmoly.cz. Registrovaní účastníci mohou fotografovat výmoly, které objeví někde na silniční síti, a posílat je do celostátní databáze. Zeptali jsme se provozně technického náměstka Ředitelství silnic Zlínského kraje Ing. Radka Berecky, zdali může tento systém nějak ovlivnit skutečnou práci silničářů a stav našich silnic.

Pane náměstku, dostávají se informace ze serveru Výmoly.cz do zorného pole silničářů? Může zaslání fotografie na tento server urychlit odstraňování nějakého výtluku na krajské silniční síti?

Provozně-technický náměstek ŘSZK Ing. Radek Berecka / foto: V. Cekota

Pokud jde o silnice II. a III. třídy, u nichž zajišťujeme ve Zlínském kraji majetkovou správu, samozřejmě prioritním zdrojem informací jsou pro nás naše vlastní poznatky a pravidelné prohlídky krajských silnic. S opravami nečekáme na to, až nám někdo nějaký výtluk vyfotografuje. Osvědčil se nám i interní elektronický systém, kdy pověření pracovníci fotografují závady na krajských silnicích a přímo z terénu je s přesnou lokalizací a popisem přenášejí bezdrátově do naší databáze.

O serveru Výmoly.cz víme a jeho provozovatelé nás kontaktovali. Jsme dohodnuti, že závady ze Zlínského kraje nám posílají e-mailem. Co jsme od nich takto zatím získali, však byly především závady na místních komunikacích. Je nevýhoda, že tento systém přesně nerozlišuje jednotlivé správce komunikací, a běžní motoristé to vůbec nemusí vědět, komu která silnice patří a kdo se stará o její opravy. Takže projekt Výmoly.cz je pro nás určitým doplňkovým zdrojem informací či jakousi kontrolou nebo dohledem ze strany řidičů. Budeme se snažit i takto oznámené závady vyhodnocovat a řešit.

 


Počet přístupů: 659, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS