ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Sesuv u Vlachovy Lhoty je opraven

07.06.2013 07:51

Vlachova Lhota - Stavební firma na přelomu května a června 2013 dokončila a předala Ředitelství silnic Zlínského kraje opravený úsek silnice III/4942 u Vlachovy Lhoty, který byl poškozen sesuvem. Mimořádnou zakázku se podařilo připravit, vysoutěžit a realizovat velmi rychle.

Opravené místo sesuvu u Vlachovy Lhoty / foto: ŘSZK

„Sesuv se na silnici mezi Vlachovou Lhotou a Mirošovem objevil letos počátkem dubna. Podařilo se nám jej opravit ve velmi krátkém čase, aby uzavírka tohoto místa nebránila zahájení další dlouhodobě plánované přestavbě mostu v Mirošově. Myslím, že oprava byla provedena nejen rychle, ale i kvalitně," uvedl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

Pro zajištění celkové stability silničního tělesa bylo nutné odvést z poškozeného místa vodu, která stéká z okolního terénu. Pravostranný příkop ve směru do Mirošova byl vyčištěn v délce asi 130 metrů. V celé délce byla položena drenážní trubka a nad drenáží byl příkop zpevněn betonovými příkopovými tvárnicemi. Středem sesuvu bylo vybudováno odvodňovací žebro, které bude svádět vodu přes silnici a svah silničního tělesa do přilehlé vodoteče. Stabilita silničního tělesa je nyní zajištěna opěrnou pilotovou zdí z 21 betonových pilot průměru 1 000 milimetrů. Piloty jsou dlouhé 9,5 metru. Nad hlavami pilot byl vybudován železobetonový trámec tvaru L o výšce 1,5 metru. Opěrná zeď je dlouhá 27 metrů. V místě sesuvu podél opěrné zdi se vybudovala nová konstrukce vozovky a v úseku podél nově zpevněné příkopy byl na silnici obnoven živičný povrch.

Zhotovitelem stavby byla společnost KKS, spol. s r. o., Zlín. Konečná cena za zakázku činila 3,492 milionu korun (vč. DPH).

Silnice mezi Vlachovou Lhotou a Mirošovem je od tohoto týdne průjezdná. Mohla být zahájena přestavba mostu na okraji Mirošova směrem na Valašské Klobouky. Silnice přes Vlachovu Lhotu slouží nyní jako objízdná trasa, když v místě stavby mostu platí úplná uzavírka.

 


 

Předchozí tisková zpráva na toto téma

23. 04. 2013 - Silnice Vlachova Lhota - Mirošov bude dočasně uzavřena

 


Počet přístupů: 667, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS