ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Začne rekonstrukce silnice II/497 v Uherském Hradišti

25.06.2013 10:24

AKTUALIZOVÁNO 14. 3. 2014 - doplněn text na konci

Uherské Hradiště - Významnou stavbu za 28,5 milionu korun zahajuje 1. července 2013 Ředitelství silnic Zlínského kraje v Uherském Hradišti. Jde o rekonstrukci 2,5 kilometru silnice II/497 v úseku z Uherského Hradiště-Jarošova po okružní křižovatku v blízkosti nákupního centra Kaufland.

„Stavba je pokračováním modernizace silnice II/497, která je důležitou dopravní spojnicí mezi Zlínem a Uherským Hradištěm. Na této trase bylo v posledních letech rekonstruováno již několik úseků. Naposledy to byla loňská úprava napojení této silnice na silnici I/55 v centru Uherského Hradiště," přiblížil Jaroslav Kučera, radní Zlínského kraje zodpovědný za oblast dopravy.

Silnice II/497 v Uh. Hradišti - původní stav / foto: ŘSZKPředmětem letošní zakázky, která bude pokračovat až do roku 2014, je stavební úprava silnice II/497 v intravilánu města Uherské Hradiště v úseku od pivovaru v místní části Jarošov po okružní křižovatku u Kauflandu v celkové délce 2 544 m. Rekonstrukce silnice bude spočívat v obnově živičného krytu s výjimkou úseku délky 909 metrů, kde bude provedena kompletně nová konstrukce včetně sanace zemní pláně. Stávající šířkové a směrové vedení bude zachováno. Součástí stavby bude osazení silničních obrub, stavební úprava dvou stávajících zastávkových pruhů osobní linkové dopravy, obnova odvodnění silnice pomocí uličních vpustí napojených do kanalizace, vybudování silniční kanalizace o délce 230 metrů a obnova svislého i vodorovného dopravní značení.

Mapa

Zhotovitelem této stavby bude na základě výsledku výběrového řízení firma M-SILNICE, a. s., Pardubice, oblastní závod Morava. Stavební práce zde budou probíhat v termínu od 1. července 2013 do konce srpna 2014. Smluvní cena (vč. DPH) činí 28 488 582 korun. Stavba bude spolufinancována z evropských fondů v rámci 34. výzvy Regionálního operačního programu Střední Morava. Spoluúčast ŘSZK (Zlínského kraje) činí do 30 procent.

Po dobu stavebních prací bude v místě platit částečná uzavírka pro automobily do hmotnosti 3,5 tuny. V rekonstruovaném úseku bude fungovat pohyblivé pracovní místo, kolem kterého budou vozidla projíždět v jednom jízdním pruhu střídavě podle světelné signalizace. Pro vozidla o hmotnosti nad 3,5 tuny bude platit úplná uzavírka s objízdnou trasou po silnici I/55 přes Staré Město, Otrokovice, po silnici I/49 do Zlína a dále po silnici II/497.

AKTUALIZOVÁNO 14. 3. 2014

Rekonstrukce silnice II/497 v Uherském hradišti od okružní křižovatky v blízkosti nákupního centra Kaufland směrem do místní části Jarošov byla zahájena začátkem léta 2013. V uplynulém roce se podařilo dokončit asi polovinu stavby. V termínu od 17. března 2014 bude stavba pokračovat na úseku dlouhém 1 885 metrů. Automobily do hmotnosti 3,5 tuny a rovněž autobusy a vozidla IZS budou stavbou projíždět v jednom jízdním pruhu (částečná uzavírka). Doprava bude řízena světelnou signalizací. Pro ostatní vozidla bude platit v rekonstruovaném úseku úplná uzavírka. Objízdná trasa je vedena z Uherského Hradiště přes Napajedla, Otrokovice, Zlín do Bílovic.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 

Logo

 


Počet přístupů: 670, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS