ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

ŘSZK obnoví silnici u Fryštáku

25.06.2013 10:49

AKTUALIZOVÁNO 30. 8. 2013 - doplněno foto ze stavebních prací při rekonstrukci silnice
AKTUALIZOVÁNO 14. 3. 2014 - doplněn text na konci
Fryšták, Horní Lapač - Se zdržením u semaforů na částečné uzavírce budou muset počítat od začátku července 2013 motoristé na silnici II/490 mezi obcí Horní Lapač a městem Fryšták. Vozidla o hmotnosti přes 7,5 tuny budou toto místo muset objíždět až přes Holešov, Machovou a Otrokovice. Výsledkem ale bude ještě v tomto roce rekonstruovaný úsek délky 3 048 metrů vozovky.

Silnice II/490 u Fryštáku - původní stav / foto: ŘSZK„Stavební práce na silnici II/490 mezi Horním Lapačem a Fryštákem začnou už 1. července a podle uzavřené smlouvy se zhotovitelem budou ukončeny do konce letošního října," informoval Jaroslav Kučera, radní Zlínského kraje zodpovědný za oblast dopravy.

„Motoristé vědí, že silnice mezi Horním Lapačem a Fryštákem, s výjimkou 900metrového průtahu osadou Žabárna, který je nový, už nutně potřebovala opravu. Do této investice za téměř 30 milionů korun se můžeme pustit díky dotaci, kterou jsme získali v rámci 34. výzvy na předkládání projektových žádostí Regionálního operačního programu Střední Morava. Evropské peníze pokryjí asi 70 procent uznatelných nákladů," uvedl ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Ing. Bronislav Malý.

Stavební práce na rekonstrukci silnice / foto: V. CekotaPředmětem zakázky je rekonstrukce silnice II/490 v úseku od mostu ev. č. 490-008 u Horního Lapače po začátek města Fryšták, vyjma průjezdního úseku místní části Žabárna, v celkové délce 3 048 metrů. Spočívá ve sjednocení šířkového uspořádání, sanaci krajů vozovky a obnově a zesílení obrusných vrstev. Součástí stavby bude oprava odvodnění silnice pomocí silničních příkopů, úprava sjezdů a nájezdů na okolní nemovitosti, obnova svislého i vodorovného dopravní značení. Stavba je rozdělena na dva stavební úseky: Horní Lapač - Žabárna (1 630 m) a Žabárna - Fryšták (1 418 m). V prvním úseku je důležité, že bude provedena úprava nepřehledného horizontu snížením nivelety vozovky ve výškovém oblouku, což zde významně zvýší bezpečnost silničního provozu. Mezi Horním Lapačem a Fryštákem budou dále rekonstruovány propustky a opraven most ev. č. 490-009.

Mapa

Zhotovitelem stavby je firma OHL ŽS, a. s., Brno. Smluvní cena činí 29 245 089 korun (vč. DPH).

Po dobu stavebních prací bude v celém rekonstruovaném úseku platit částečná uzavírka pro vozidla do hmotnosti 7,5 tuny. Po dobu stavby zde bude zřízeno pracovní místo, kolem kterého budou automobily projíždět střídavě v jednom jízdním pruhu. Provoz bude řízen světelnou signalizací. Pro vozidla s hmotností přes 7,5 tuny zde bude platit úplná uzavírka; objízdná trasa je stanovena přes Holešov, Zahnašovice, Machovou, Otrokovice, Zlín.

AKTUALIZACE 14. 3. 2014

V sobotu 15. března se obnoví stavební práce na rekonstrukci silničního úseku II/490 mezi obcí Horní Lapač a městem Fryšták. Tato stavba o délce silnice 3 kilometry byla zahájena již v roce 2013. Část rekonstrukce už byla dokončena v loňském roce, pro letošní rok zbývá realizovat stavební práce na úsecích o celkové délce 1 130 metrů. Při průjezdu rekonstruovaným úsekem budou na řidiče automobilů o hmotnosti do 7,5 tuny, autobusů a vozidel IZS čekat dvě sady světelných signalizačních zařízení. Budou tedy muset na této trase počítat s určitým zdržením. Pro vozidla o větší hmotnosti zde bude platit úplná uzavírka a objízdná trasa přes Holešov, Zahnašovice, Machovou, Otrokovice, Zlín. Stavební práce a dopravní omezení by měly skončit do 31. května 2014.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 

Logo

 


Počet přístupů: 666, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS