ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Kdo se má postarat o zeleň v okolí silnic?

01.07.2013 07:05

Zlínský kraj - Bujná vegetace v blízkém okolí silnic může vytvářet příjemné životní prostředí, ale někdy může být i nebezpečná. Hlavně v situaci, když přerostlá zeleň zakrývá dopravní značení nebo hrozí například za větrného počasí pádem na silnici. Kdo se má o řádné prořezávání zeleně a sečení trávy starat?

„Obecně platí, že za zeleň podél silnic je zodpovědný vlastník pozemku. Mimo obce udržují zeleň kolem silnic, kdy stromy stojí na silničních pozemcích, příslušné správy a údržby silnic na náklady Ředitelství silnic Zlínského kraje. Ale uvnitř obcí má údržbu zeleně podél silnic včetně sečení trávy na starosti obec," uvedl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

O zeleň na parcele, která už není silničním pozemkem, ale nachází se v jeho těsné blízkosti, takže větve stromů z něj mohou přesahovat až do silnice, se má starat vlastník pozemku. Je povinen provádět pravidelnou údržbu vegetace, ořezávaní větví a kácení starých poškozených stromů tak, aby nedocházelo ke škodám na životě, zdraví a majetku osob. V případě porušení této zákonné povinnosti je vlastník odpovědný za případnou škodu.

Silniční vegetace v průjezdním úseku silnice (tedy mezi značkami začátku a konce obce) není podle § 14 odst. 1 zákona 13/1997 Sb. součástí silnice. Proto pravidelná údržba této vegetace není povinností majetkového správce silnice. Silniční vegetace totiž neplní v průjezdním úseku žádnou funkci dopravní, ale plní funkci tvorby životního prostředí a vytváří vzhled obce. Je proto povinností obce, přes kterou silnice prochází, aby se o údržbu silniční zeleně postarala.

ŘSZK zajišťuje sečení trávy podél krajských silnic mimo obce. Letos se tak děje ve dvou sečích. Ta první probíhala od poloviny května do konce června, druhá se plánuje od poloviny července do konce léta. Uvnitř obcí se musí o sečení trávy podél silnic postarat obce samy.

 


Počet přístupů: 666, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS