ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Při umísťování reklamy dejte pozor na dopravní značky i jejich okolí

02.07.2013 07:08

Zlínský kraj - Do konfliktu se zákonem se dostává každý, kdo jakýmkoli způsobem poškozuje dopravní značení u silnic, kdo na dopravní značky a jejich stojany umísťuje reklamy nebo kdo umístěním plakátu snižuje čitelnost dopravní značky. Pracovníci Ředitelství silnic Zlínského kraje se s těmito přestupky stále setkávají.

„Máme řadu fotografií, kterými můžeme poškozování dopravních značek nebo jejich zakrývání či zhoršování jejich čitelnosti doložit. Chtěli bychom všechny organizátory akcí, kteří rozmisťují reklamy a plakáty, raději preventivně poučit a varovat, než později řešit takové případy v přestupkovém řízení," uvedl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

Na podobné případy pamatuje výslovně i zákon o provozu na pozemních komunikacích 361/2000 Sb.:

  • § 78 odst 2: „Dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace se smějí užívat jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem."
  • § 78 odst. 6: „V bezprostřední blízkosti pozemní komunikace v obci je zakázáno umísťovat cokoliv, co by bylo možno zaměnit s dopravní značkou, světelným a akustickým signálem, dopravním zařízením nebo zařízením pro dopravní informace nebo co by mohlo snižovat jejich viditelnost, rozpoznatelnost nebo účinnost, oslňovat účastníky provozu na pozemních komunikacích nebo rozptylovat jejich pozornost způsobem ovlivňujícím bezpečnost provozu na pozemních komunikacích."

Několik příkladů

Foto: ŘSZK
Na snímku z Haluzic je vidět přelepení dopravní značky, kterou je vyznačen začátek obce. Mohlo by vést k tomu, že motoristé vůbec nebudou dodržovat například omezení rychlosti platné v obci.

Foto: ŘSZK
Plakát na sloupech zrcadel u křižovatky nad Luhačovickou přehradou odvádí pozornost řidiče při rozhledu a vjíždění na hlavní silnici.

Foto: ŘSZK
Ani reklama umístěná na samostatném stojanu by neměla být situována tak, že tvoří při pohledu ze silnice pozadí dopravní značky a výrazně snižuje její čitelnost.

 

 


Počet přístupů: 671, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS