ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Rekonstrukce silnice a mostu začíná v Polichně

08.07.2013 11:32

Luhačovice-Polichno - Stavební práce na rekonstrukci mostu a 390 metrů silnice budou zahájeny 8. července 2013 v Luhačovicích-Polichně. V místě bude platit úplná uzavírka až do poloviny října 2013, kdy by měla být oprava hotova a silnice opět plně průjezdná.

Most 490-026 v Polichně čeká na rekonstrukci / foto: ŘSZK

Předmětem této investiční stavby Ředitelství silnic Zlínského kraje je rekonstrukce silnice II/490 v extravilánu a intravilánu obce Polichna, které je místní částí města Luhačovice. Začátek řešeného úseku je situován cca 90 metrů před začátkem Polichna. Konec úseku leží za mostem ev. č. 490-026. Celková délka rekonstruovaného úseku je 390 metrů.

Oprava silnice spočívá v obnově obrusné a ložné vrstvy včetně vyspravení lokálních poruch a položení nových živičných vrstev. Stavební úprava bude provedena v extravilánu obce ve stávající šířce s případnou úpravou nezpevněné krajnice. V průjezdním úseku obce Polichno bude šířka silnice upravena na 7 metrů mezi obrubami s rozšířením ve směrových obloucích.

Součástí stavby je v daném úseku rekonstrukce mostu ev. č. 490-026 a blízkého propustku. Na stávající most, jehož nosná konstrukce je tvořena třemi monolitickými trámy s deskou, bude pro zvýšení únosnosti položena spřahující železobetonová deska. Budou opraveny nosníky i spodní stavba.

Součástí zakázky je rovněž výstavba dvou zastávkových pruhů osobní linkové dopravy, výstavba zpomalovacího prvku na vjezdu do obce ve směru od Luhačovic, obnova odvodnění silnice pomocí uličních vpustí napojených do kanalizace a obnova svislého i vodorovného dopravní značení.

Z důvodu úplné uzavírky silnice II/490 během rekonstrukce mostu bude na objízdné trase pro vozidla do hmotnosti 7,5 tuny v Polichně osazeno nad stávající lávku pro pěší a cyklisty mostní provizorium. Část místní komunikace u kaple bude před zahájením realizace stavby provizorně rozšířena. Po ukončení stavby bude objízdná trasa vyspravena. Pro vozidla o hmotnosti přes 7,5 tuny je stanovena objízdná trasa přes Uherský Brod, Šumice, Bojkovice, Slavičín, Luhačovice.

Zhotovitelem stavby je sdružení firem KKS, spol. s r. o., Zlín, a Porr, a. s., odštěpný závod 2 - mosty, a inženýrské konstrukce, Praha. Smluvní cena činí (vč. DPH) 16 576 274 korun. I tato stavba získala dotaci v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava. Výše dotace činí 70 procent uznatelných nákladů.

 

 

Logo

 

 


Počet přístupů: 667, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS