ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Bude se opravovat silnice Vážany – Jarohněvice – Šelešovice

08.07.2013 11:50

AKTUALIZOVÁNO 14. 3. 2014 - doplněn text na konci

Silnice II/432 před rekonstrukcí / foto: ŘSZKJarohněvice - Na novou silnici se mohou těšit místní občané i motoristé, kteří projíždění přes Kroměříž-Vážany a Jarohněvice. V červenci zde začínají stavební práce na rekonstrukci úseku silnice II/432 o celkové délce zhruba 2,2 kilometru v hodnotě 11,3 milionu korun.

Stavba zahrnuje úpravu silnice II/432 v úseku od konce místní části Vážany (autobazar Drábek) přes Jarohněvice směrem k obci Šelešovice v celkové délce 2 175 metrů. Stavba je rozdělena na tři stavební části, které na sebe navazují.

Část 1: Vážany - Jarohněvice

Jde o rekonstrukci silnice v extravilánu mezi místní části Vážany a obcí Jarohněvice a části intravilánu obce Jarohněvice. Začátek je na konci místní části Vážany (autobazar Drábek), konec je situován do místa začátku pravostranné zástavby v obci Jarohněvice. Délka řešeného úseku v 1. části je 1 011 metrů. Předmětem stavební úpravy je položení jedné živičné obrusné vrstvy tloušťky 50 mm na stávající obrusnou vrstvu z důvodu zesílení konstrukce vozovky ve stávající trase a šířce. V rámci stavby bude provedena stavební úprava propustku na konci místní části Vážany, obnova odvodnění silnice pomocí silničních vpustí (intravilán obce Jarohněvice) a příkopů, úprava sjezdů a nájezdů na okolní nemovitosti a úprava napojení místních a účelových komunikací v mimoprůjezdním úseku obce Jarohněvice.

Část 2: Jarohněvice

Jde o úpravu silnice v délce 314 metrů v průjezdním úseku obce Jarohněvice. Hlavním předmětem této stavební úpravy je odstranění bodové závady spočívající v nevyhovujících rozhledových poměrech při výjezdu vozidel ze silnice III/42228 (od Drahlova) na silnici II/432. Tuto závadu tvoří výškový oblouk na silnici II/432 před zmíněnou křižovatkou ve směru od Šelešovic. V kritickém místě bude snížena niveleta vozovky o 1 metr, současně bude komunikace v místě snížení nivelety směrově odsunuta o přibližně 2 metry od stávající zástavby. V celém úseku bude vybudována nová kompletní konstrukce vozovky včetně sanace zemní pláně. Součástí stavby bude osazení obrubníků podél chodníků, stavební úprava dvou stávajících zastávkových pruhů osobní linkové dopravy, obnova odvodnění silnice pomocí uličních vpustí napojených do kanalizace.

Část 3: Jarohněvice, extravilán

Tato část stavby představuje rekonstrukci silnice mezi obcemi Jarohněvice a Šelešovice v celkové délce 850 metrů. Předmětem rekonstrukce je obnova obrusných vrstev vozovky ve stávající trase a šířce. V rámci stavby bude provedena stavební úprava propustku, obnova odvodnění silnice pomocí silničních příkopů, úprava sjezdů a nájezdů na okolní nemovitosti.

 

Mapa

V celém úseku stavby bude na silnici obnoveno svislé i vodorovné dopravního značení.

Zhotovitelem je firma STRABAG, a. s., odštěpný závod Brno. Stavební práce budou probíhat od 8. července 2013 do konce května 2014. Smluvní cena (vč. DPH) činí 11 251 644 korun. Dotaci ve výši 70 procent uznatelných nákladů poskytuje na tuto stavbu Regionální operační program Střední Morava.

V úseku Jarohněvice - Šelešovice je plánovaná úplná uzavírka silnice od 8. 7. do 15. 9. 2013. Objízdná trasa pro vozidla do 7,5 tuny a autobusy je stanovena přes Kroměříž, Rataje, Šelešovice. Ostatní doprava má být vedena po objízdné trase přes Kroměříž, Otrokovice, Staré Město a po silnici I/50. V úseku Vážany - Jarohněvice by měla platit částečná uzavírka v době od 15. 9. do 31. 10. 2013. Střídavý provoz v jednom jízdním pruhu bude řízen světelnou signalizací.

AKTUALIZOVÁNO 14. 3. 2014

Stavební práce se po zimě obnoví v pondělí 17. března také na silnici II/432 mezi místní částí Kroměříž-Vážany a obcí Jarohněvice. Rekonstrukce části tohoto více než dvoukilometrového úseku silnice byla dokončena již v loňském roce. Pro letošní rok zbývá rekonstruovat úsek o délce 1 011 metrů. V místě stavebních prací bude platit pro všechny druhy vozidel částečná uzavírka, provoz bude veden v jednom jízdním pruhu a řízen světelnou signalizací. Termín dokončení této stavby je stanoven na 31. května 2014.

 

Logo

 

 

 


Počet přístupů: 677, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS