ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Začne rekonstrukce silnice u Štítné nad Vláří

29.07.2013 08:00

Štítná nad Vláří-Popov - Začátkem srpna 2013 zahájí stavební firma práce na rekonstrukci téměř devítisetmetrového úseku silnice II/495 mezi obcemi Jestřabí a Štítná nad Vláří. Obnovená silnice bude předána motoristům do konce letošního října.

Silnice II/495 u Štítné nad Vláří se bude rekonstruovat / foto: ŘSZK

Předmětem této investiční stavby Ředitelství silnic Zlínského kraje je rekonstrukce silnice II/495 v úseku Jestřabí - Štítná nad Vláří po křižovatku do místní části Popov. Celková délka rekonstruované silnice je 853 metrů. Rekonstruovaná vozovka bude vedena ve stávající trase, pouze směrová úprava oblouku v délce 170 metrů bude z původní trasy částečně vybočovat. Šířka komunikace bude sjednocena na 8 metrů v extravilánu a 7,5 metru v zastavěné části obce Štítná nad Vláří.

U stávající vozovky bude provedena sanace nestabilních okrajů. Kraje vozovky budou odtěženy a bude provedena nová konstrukce o tloušťce 45 centimetrů. V případě zjištění nestabilního podloží bude provedena sanace podloží do hloubky 40 centimetrů. Bude se frézovat obrusná vrstva v tloušťce 50 - 100 milimetrů. Po odfrézování budou provedeny případné lokální vysprávky. Nové obrusné vrstvy budou položeny v tloušťce 100 milimetrů. Bude obnoveno odvodnění vozovky, počítá se rovněž s obnovou dopravního značení.

Zhotovitelem stavby je podle výsledku výběrového řízení firma EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod oblast Morava, závod Zlín. Smluvní cena činí 6,6 milionu korun. Akce bude spolufinancována z fondů EU v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava. Dotace má činit 70 procent uznatelných nákladů.

Stavební práce na silnici II/495 budou realizovány za částečné uzavírky silnice s tím, že provoz přes stavbu bude veden po polovině šířky vozovky a řízen světelnou signalizací. Pro nákladní automobily bude stanovena objízdná trasa přes Vlachovice, Valašské Klobouky, Brumov-Bylnici.

 

 

Logo

 


Počet přístupů: 666, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS