ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Staví se nový most přes Vsetínskou Bečvu do osady Bzové

02.08.2013 13:53

AKTUALIZOVÁNO 14. 3. 2014 - doplněn text na konci

Karolinka - Výstavba nového mostu ev. č. 48712-1 přes Vsetínskou Bečvu v novém směrovém vedení na silnici III/48712 směrem k osadě Bzové začíná v těchto dnech v Karolince v okrese Vsetín. Stavba potrvá podle uzavřené smlouvy až do konce července 2014.

Původní most na silnici do osady Bzové / foto: ŘSZK

Předmětem díla je výstavba nového mostu ev. č. 48712-1 přes Vsetínskou Bečvu v novém směrovém vedení na silnici III/48712 směrem na Bzové. Nová situace umístění mostu a jeho připojení na silnici II/487 si vyžádá současně odsun stávajícího směrového vedení silnice II/487 v délce cca 260 metrů i z důvodu dodržení normových vzdáleností připojované místní komunikace křížící železniční trať. Tím vznikne nová průsečná křižovatka silnic II/487, III/48712 a místní komunikace. Stávající most ev. č. 48712-1, který je v havarijním stavu, bude zcela odstraněn a silnice směřující k tomuto mostu bude zaslepena. Kvůli změně směrového vedení silnice II/487 bude nutno vybudovat ještě i nový most ev. č. 487-025. Na části stávající silnice II/487 bude provedena technická rekultivace (zrušení části silničního tělesa).

Celková délka stavebních úprav silnice II/487 je 397 metrů (260 metrů v nové trase a 137 metrů rekonstrukce). Silnice III/48712 bude v délce 27 metrů rekonstruovaná a v délce 116 metrů povede v nové trase. Konec stavební úpravy silnice II/487 bude navazovat na začátek již rekonstruované silnice II/487 do Velkých Karlovic (dokončeno v r. 2011).

Mapa

Stavba je v kolizi s inženýrskými sítěmi, které je nutné přeložit. Jde o přeložku plynovodu, kabelu Telefónica O2 a sloupů vedení nízkého napětí. Pro odvodnění části silnice II/487 bude vybudována kanalizace v délce 44 metrů, která bude napojena na kanalizaci, jejímž investorem bude město Karolinka.

Zhotovitelem stavby je firma BERGER BOHEMIA, a. s., se sídlem v Plzni. Smluvní cena včetně DPH činí 21 776 541 korun. Podle smlouvy mají stavební práce probíhat v termínu od 10. 7. 2013 do 31. 7. 2014.

Stavba bude probíhat za částečné uzavírky silnic II/487 a III/48712, provoz bude řízen kyvadlově světelnou signalizací a provizorním dopravním značením.

AKTUALIZOVÁNO 14. 3. 2014

Od pondělí 17. března 2014 bude stavba po zimní přestávce pokračovat. V roce 2014 se bude směrově upravovat i navazující úsek silnice II/487 v délce 542 metrů a z tohoto důvodu bude platit na této trase částečná uzavírka. Provoz bude veden střídavě jedním jízdním pruhem a řízen světelnou signalizací. Práce na této stavbě potrvají do konce července 2014.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 

Logo

 


Počet přístupů: 670, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS