ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Další nový most se postaví v Karolince

02.08.2013 14:13

AKTUALIZOVÁNO 14. 3. 2014 - doplněn text na konci

Karolinka - V polovině srpna začnou stavební práce na rekonstrukci silnice a stavbě nového mostu ev. č. 487-024 v Karolince. Stavba bude dokončena v září 2014. Probíhat bude jen za částečné uzavírky silnice.

Původní most 487-024 v Karolince / foto: ŘSZK

Součástí této investiční akce Ředitelství silnic Zlínského kraje je výstavba nového mostu ev. č. 487-024 přes tok Stanovnice ve stávající trase a rekonstrukce navazující části silnice II/487 v celkové délce 731 metrů. V rekonstruovaném úseku bude provedeno odfrézování obrusné vrstvy do hloubky 120 milimetrů a lokální vyspravení trhlin. Na spojovací postřik bude položena nová ložná vrstva tloušťky 70 milimetrů a obrusná vrstva o síle 50 milimetrů.

Rekonstrukce mostu spočívá v odstranění stávajícho mostu po polovinách. Nový most o délce 15,5 metru bude založen na betonových základech a mikropilotách. Do základů bude vetknuta nová železobetonová monolitická rámová konstrukce s lomenou příčlí. Spodní stavbu tvoří železobetonové rámové stojky, nosnou konstrukci tvoří monolitická příčel. V souvislosti s touto stavbou se bude muset částečně přeložit plynovod a plynové přípojky k blízkým domům.

Mapa

Zhotovitelem stavby je firma BERGER BOHEMIA, a. s., se sídlem v Plzni. Cena včetně DPH činí 13,9 milionu korun. Akce bude spolufinancována z fondů EU v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava. Dotace má činit 70 procent uznatelných nákladů. Stavební práce mají být dokončeny do 30. září 2014.

Stavba bude probíhat za částečné uzavírky silnice II/487. Provoz bude řízen kyvadlově světelnou signalizací a provizorním dopravním značením.

AKTUALIZOVÁNO 14. 3. 2014

Po zimní přestávce se práce na této stavbě znovu rozběhnou od pondělí 17. března 2014. Stavba začala v loňském roce, ale zatím nebyla spojena s dopravním omezením. Také tato stavba na silnici procházející údolím Vsetínské Bečvy bude probíhat za částečné uzavírky. Vozidla budou střídavě používat jeden jízdní pruh silnice, zatímco ve druhém se bude pracovat. Provoz bude řízen světelnou signalizací. Ukončení této stavby je plánováno na 30. září 2014.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 

Logo

 


Počet přístupů: 666, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS