ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

V průtahu Fryštákem se položí gumoasfalt, který tlumí hlučnost

23.08.2013 14:45

Fryšták - Nového silničního průtahu městem se ještě v tomto roce dočkají motoristé ve Fryštáku. Ředitelství silnic Zlínského kraje již podepsalo smlouvu s firmou Porr, a. s., která bude rekonstrukci průtahu Fryštákem v délce přibližně jednoho kilometru realizovat.

Silnice II/490 ve Fryštáku / foto: ŘSZK

„Předmětem rekonstrukce je silnice II/490 v průjezdním úseku města Fryšták v celkové délce 1 109 metrů, a to od začátku města ve směru od Holešova po začátek náměstí ve středu města," přiblížil Jaroslav Kučera, radní Zlínského kraje pro oblast dopravy. Nová silnice bude mít jednotnou šířku mezi obrubami 7 metrů. Lokálně neúnosná místa vozovky budou zrekonstruována kompletní výměnou konstrukce, v celém úseku se následně obnoví živičné vrstvy, odvodnění a dopravní značení. Součástí stavby bude také rekonstrukce zastávkového pruhu linkové autobusové dopravy a úprava křižovatky silnice II/490 se silnicí III/49011 ve směru na obec Lukoveček.

Za účelem snížení hlučnosti z provozu projíždějících vozidel bude původní obrusná vrstva vozovky z asfaltového betonu nahrazena speciální 30 milimetrů silnou vrstvou z asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem. Předpokládá se snížení hlučnosti o 2 - 3 dB. Tato technologie byla ve Zlínském kraji zatím uplatněna jen na státní silnici I/49 v úseku Lípa - Zádveřice.

Současně bude ve Fryštáku realizována rovněž investice města - položení obrub, napojení chodníků a sjezdů, napojení místních komunikací, trvalé dopravní značení.

Zhotovitelem stavby je firma Porr, a. s., Praha, odštěpný závod 6 - Morava, Tlumačov. Smluvní cena činí 6 913 343 korun. Stavební práce budou probíhat v termínu od 2. září do 31. října 2013.

ŘSZK podalo žádost pro tuto stavbu v rámci 42. výzvy pro předkládání projektů spolufinancovaných z Regionálního operačního programu Střední Morava. Pokud bude schválena, podíl dotace z prostředků EU se předpokládá ve výši 70 procent uznatelných nákladů.

Stavba bude probíhat za částečné uzavírky silnice II/490, doprava do hmotnosti 7,5 tuny bude řízena přechodným dopravním značením a světelným signalizačním zařízením. Pro nákladní automobily s hmotnotí nad 7,5 tuny bude platit objízdná trasa přes Holešov, Zahnašovice, Machovou, Otrokovice, Zlín.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 

Logo

 


Počet přístupů: 676, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS