ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Začíná rekonstrukce dalšího úseku silnice vedoucí do Luhačovic

12.09.2013 07:46

AKTUALIZOVÁNO 14. 3. 2014 - doplněn text na konci

Luhačovice - Silnici II/492 mezi Zádveřicemi a Luhačovicemi rekonstruovali silničáři v posledních letech už na několika úsecích. Nyní se dostává na řadu dvoukilometrový úsek těsně před začátkem Luhačovic. Jeho obnova začíná v polovině září 2013. V příštím roce zde Ředitelství silnic Zlínského kraje vybuduje také novou okružní křižovatku.

Silnice II/492 s odbočením na Petrůvku / foto: ŘSZK

Předmětem této stavby ŘSZK je rekonstrukce silnic II/492 a II/493 včetně přestavby křižovatky těchto silnic (odbočení na Petrůvku). Celková délka rekonstruované silnice II/492 je 1 978 metrů, délka rekonstruované silnice II/493 je 49 metrů a místní komunikace k přehradě 90 metrů. Stavba silnice II/492 začíná před křižovatkou se silnicí II/493 v lokalitě Lipska a končí na začátku města Luhačovice v lokalitě Nad přehradou. Rekonstruovaná vozovka bude mimo úsek křižovatky vedena ve stávající trase. Šířka komunikace bude sjednocena na 8,5 metru (včetně krajnic).

U vozovky bude provedeno frézování živičné vrstvy v tloušťce 90 milimetrů. Po odfrézování budou provedeny sanace trhlin. Následně budou položeny nové živičné vrstvy o tloušťce 50 a 40 milimetrů.

Stávající styčná křižovatka silnic II/492 a II/493 bude nahrazena novou okružní čtyřramennou křižovatkou o poloměru 32 metrů. Bude zde nově napojena místní komunikace do kempu u přehrady. V celé délce rekonstruované silnice II/492 budou upraveny silniční příkopy a rigoly.
Souběžně se stavbou ŘSZK budou realizovány i stavební práce městyse Pozlovice a města Luhačovice (chodníky v místě autobusových zastávek, přeložka vodovodu, přeložka slaboproudých kabelů a veřejné osvětlení).

Mapa

Stavba bude probíhat za částečné uzavírky (po polovinách vozovky), doprava bude řízena světelným signalizačním zařízením. Při pokládce obrusné vrstvy v příštím roce bude vyhlášena i krátkodobá úplná uzavírka silnice.

Rekonstrukce silnice je plánována na období do zimy 2013, finální obrusná vrstva bude položena na jaře 2014. Výstavba okružní křižovatky bude probíhat během roku 2014 tak, aby byla křižovatka zprůjezdněna nejpozději do konce měsíce června. Celkový termín pro stavební práce je stanoven od 16. září 2013 do 30. srpna 2014, ale práce začaly již s malým předstihem 11. září 2013.

Zhotovitelem stavby je společnost Eurovia CS, a. s., Praha, závod Zlín. Smluvní cena za celou zakázku ŘSZK činí 17,930 milionu korun (vč. DPH). Akce bude spolufinancována z fondů EU v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava. Dotace má činit 70 procent uznatelných nákladů.

„Do rekonstrukcí silnice II/492 mezi Horní Lhotou a Luhačovicemi jsme v posledních letech investovali už přibližně 270 milionů korun. Nemalé provozní prostředky jsme vynaložili i na neinvestiční obnovy povrchu této silnice mezi Horní Lhotou a Zádveřicemi," připomněl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý. Pokud jde o investice, na silnici II/492 byla v roce 2011 dokončena stavba Horní Lhota - Dolní Lhota za 89,6 milionu korun. O rok předtím se dokončil úsek Dolní Lhota - Luhačovice (téměř tříkilometrový úsek rekonstruované silnice včetně dvou nových mostů) za 86,9 milionu korun. V roce 2008 byla dokončena rekonstrukce křižovatky v Luhačovicích (odbočení na Pozlovice) za 95 milionů korun.

AKTUALIZOVÁNO 14. 3. 2014

Rekonstrukce dvoukilometrového úseku silnice II/492 ve směru od křižovatky s odbočkou na Petrůvku na začátek Luhačovic začala v roce 2013. Silnice už dostala tzv. ložnou vrstvu živičného koberce, po které se nyní jezdí. V roce 2014 od 17. března do 15. září zde budou práce pokračovat. Celý rekonstruovaný silniční úsek dostane tzv. obrusnou vrstvu, tedy finální horní živičný koberec. Zhotovitelská firma v roce 2014 také vybuduje na začátku opravovaného úseku okružní křižovatku směrem na obec Petrůvku a také do kempu na břehu Luhačovické přehrady. Práce budou probíhat převážně za částečné uzavírky pro vozidla do hmotnosti 7,5 tuny, autobusy a IZS, provoz bude řízen světelnou signalizací. Pro ostatní vozidla bude platit úplná uzavírka a objízdná trasa přes Zlín, Bohuslavice u Zlína, Biskupice u Luhačovic.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 

Logo

 

 


Počet přístupů: 674, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS