ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Údolí Vsetínské Bečvy bude mít další silniční stavbu

12.09.2013 10:11

AKTUALIZOVÁNO 14. 3. 2014 - doplněn text na konci

Ústí - Důležitá silnice II/487, která vede údolím Vsetínské Bečvy od Ústí u Vsetína až po hranici se Slovenskem, bude mít v blízké budoucnosti další rekonstruovanou část. V polovině září 2013 začne rekonstrukce v úseku Ústí u Vsetína - Hovězí.

Silnice II/487 před rekonstrukcí / foto: ŘSZK

Ředitelství silnic Zlínského kraje dává v posledních letech do pořádku různé části této komunikace, která propojuje rekreační oblast Vsetínské Bečvy, Javorníků a Vsetínských vrchů. Předmětem této nové stavby je rekonstrukce silnice II/487 ve stávajícím směrovém i výškovém vedení v úseku od křižovatky se silnicí I/57 až po začátek obce Hovězí v celkové délce 3,564 kilometru. Silnice bude v extravilánu rozšířena na šířku 9,5 metru (včetně krajnic), v intravilánu bude komunikace sjednocena na šířky - v zastavěné části na 8 metrů, v nezastavěné části na 7,5 metru.

Dojde k odfrézování původních živičných vrstev, vyspravení trhlin a položení nové podkladní a obrusné vrstvy. V místech propustků, křížení s inženýrskými sítěmi a rozšíření komunikace bude vytvořena nová kompletní konstrukce vozovky včetně úpravy pláně na požadovanou únosnost. Součástí stavby je rekonstrukce mostu, opěrné zdi a stávajících propustků a zřízení nových propustků a horských vpustí a některé další související práce.

Mapa

Stavební práce mají podle uzavřené smlouvy o dílo probíhat v termínu od 17. září 2013 do 17. prosince 2014. „V tomto roce počítáme do zimy s rekonstrukcí prvních asi 500 metrů silnice v průtahu obce Janová. Větší část stavby bude realizována až po skončení zimního období od jara 2014," upřesnil ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

Vzhledem k tomu, že silnice II/487 nemá žádné vhodné objízdné trasy, bude celá stavba realizována jen za částečné uzavírky. Provoz bude veden jen v jednom jízdním pruhu a řízen střídavě pro oba směry jízdy světelnou signalizací. Řidiči zde proto budou muset počítat s určitým zdržením.

Zhotovitelem stavby je firma STRABAG, a. s., Praha, odštěpný závod Brno. Smluvní cena za tuto zakázku činí 46,397 milionu korun (včetně DPH). Jde o stavbu spolufinancovanou z prostředků EU v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava. Dotace činí 70 procent uznatelných nákladů.

AKTUALIZOVÁNO 14. 3. 2014

Stavební činnost se na této stavbě po zimní přestávce obnoví 17. března 2014. Rekonstruovaný úsek silnice je dlouhý 3 561 metrů. Vzhledem k tomu, že v údolí Vsetínské Bečvy neexistují objízdné trasy, musí se oprava obejít bez úplné uzavírky. Bude zde tedy platit uzavírka částečná se střídavou jízdou vozidel v jednom jízdním pruhu. V úseku budou použity dvě sady světelné signalizace. Řidiči zde musí počítat s určitým zdržením. Stavební práce a uzavírka potrvají přes celou sezonu až do konce listopadu 2014.

______________________________________________________________

 

Co už se v údolí Vsetínské Bečvy na silnicích v posledních letech opravilo

• Velké Karlovice, opěrná zeď. Stavba realizována v letech 2003-2004, stavební náklady 10 milionů korun. Byla vybudována opěrná zeď silnice podél toku, úprava silnice v délce cca 262 metrů.
• Velké Karlovice - státní hranice. Realizace v roce 2004, stavební náklady 15 milionů korun. Recyklace vozovkových souvrství v délce 3,9 kilometru.
Nový Hrozenkov, most 487-018. Investice s dotací ze Společného regionálního operačního programu (SROP), realizace v letech 2005 - 2006, stavební náklady 69 milionů korun. Došlo zde k odstranění kolizního místa - demolice 2 mostních objektů, stavba nového mostu přes Vsetínskou Bečvu v novém směrovém vedení.
Hovězí - Hovízky, mosty. Do této oblasti patří také investice na odbočující silnici III/4872. V roce 2008 zde bylo rekonstruováno nebo nově postaveno pět mostů s celkovými stavebními náklady 43 milionů korun.
Hovězí, propustek. V roce 2009 byla realizována stavebním nákladem 7 milionů korun přestavba havarijního propustku a úprava silnice v délce 260 metrů.
Huslenky most 4874-2. Na odbočující silnici III/4874 byl v roce 2010 stavebním nákladem 24 milionů korun postaven nový most. Původní most v havarijním stavu byl demolován. Bylo vytvořeno nové směrové vedení silnice a úprava jejího povrchu v délce 200 metrů.
Nový Hrozenkov - Podťaté; 1. etapa - Velké Karlovice. Rekonstrukce silnice v délce 5,138 kilometru, 3 nové a 3 rekonstruované mosty, nová okružní křižovatka. Dokončeno v roce 2011. Náklady 227,5 milionu korun.

V realizaci v letech 2013 - 2014

Nový Hrozenkov - Podťaté; 3. etapa - Bzové. Výstavba nového mostu a směrové narovnání silnice. Smluvní cena 21,8 milionu korun.
Nový Hrozenkov - Podťaté; 2. etapa - Karolinka. Rekonstrukce silnice a stavba nového mostu v Karolince. Smluvní cena 13,9 milionu korun.

 

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 

Logo

 


Počet přístupů: 668, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS