ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Silničáři se do volební kampaně nezapojí

03.10.2013 07:50

Zlínský kraj - Dopravní značení, dopravní zařízení ani silniční pozemky, které jsou v majetkové správě Ředitelství silnic Zlínského kraje, nebudou využívány pro volební kampaň. Pokud někdo přesto bez povolení volební propagaci (nebo i jakékoli jiné reklamy) na silniční majetek umístí, musí počítat s jejich odstraněním, případně i přestupkovým řízením.

„V posledních dnech jsme od veřejnosti dostali již několik písemných i telefonických upozornění na předvolební propagaci s dotazy, zda jsme jejich umístění povolili. Všem odpovídáme, že nepovolili ani povolovat nebudeme. Především z důvodu bezpečnosti silničního provozu, čitelnosti dopravního značení a neodpoutávání pozornosti řidičů umísťování reklam, ani těch předvolebních, na krajských silnicích neumožňujeme," uvedl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

Předvolební propagace se v posledních dnech v několika případech objevila na krajských mostech, zábradlích, zídkách a na pozemcích, které jsou součástí silnice. Silničáři budou tuto nepovolenou propagaci odstraňovat.

V této souvislosti lze odkázat i na ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích 361/2000 Sb.:

  • § 78 odst 2: „Dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace se smějí užívat jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem."
  • § 78 odst. 6: „V bezprostřední blízkosti pozemní komunikace v obci je zakázáno umísťovat cokoliv, co by bylo možno zaměnit s dopravní značkou, světelným a akustickým signálem, dopravním zařízením nebo zařízením pro dopravní informace nebo co by mohlo snižovat jejich viditelnost, rozpoznatelnost nebo účinnost, oslňovat účastníky provozu na pozemních komunikacích nebo rozptylovat jejich pozornost způsobem ovlivňujícím bezpečnost provozu na pozemních komunikacích."

„Agentury, které zajišťují stranám předvolební propagaci, by si náš postoj k umísťování reklam měly uvědomit a předcházet vlastním zbytečným výdajům," dodal Bronislav Malý. Pokud budou muset silničáři sami cizí reklamy odstraňovat, nezničí je, ale uloží. Vydají je jejich vlastníkům na požádání po uhrazení nákladů na odstranění.

 

 


Počet přístupů: 680, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS