ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Nový most v Mirošově už slouží motoristům

14.10.2013 07:37

Valašské Klobouky - Nový most ev. č. 4942-1 bude dokončen do 31. října v Mirošově na silnici, která vede z Vlachovy Lhoty do Valašských Klobouk. Zbývají poslední dokončovací práce. Ale již od začátku září v rámci předčasného užívání most plně slouží v obou jízdních pruzích motoristům.

Nový most ev. č. 4942-1 v Mirošově / foto: S. Brázdil

Kompletní přestavba mostu v Mirošově, převádějícího silnici III/4942 přes místní potok Smolinku, byla zahájena v červnu 2013. Původní most byl v havarijním stavu. Byl nyní nahrazen novým mostem s železobetonovou nosnou konstrukcí. Součástí stavby bylo také odvodnění vozovky, rekonstrukce navazujících úseků silnice a úprava koryta potoka. Celková délka úpravy silnice včetně mostu činí 82 metrů.

Zhotovitelem stavby byla společnost KKS, s. r. o., Zlín. Smluvní cena za tuto zakázku činila 9,5 milionu korun. Investorem byl Zlínský kraj prostřednictvím ŘSZK. „Stavba proběhla podle smlouvy, nebylo během ní zapotřebí uzavírat žádné dodatky," uvedl technický dozor ŘSZK Stanislav Brázdil.

Co se ještě opravilo

Ještě před zahájením rekonstrukce mostu muselo ŘSZK neplánovaně opravit poměrně rozsáhlý sesuv části silnice, která spojuje Mirošov s Vlachovou Lhotou, za 3,5 milionu korun. Během výstavby nového mostu ŘSZK zajistilo v této oblasti také položení udržovacích nátěrů na vozovce mezi Mirošovem a Valašskými Klobouky a zajistilo rovněž udržovací nátěr na úseku silnice mezi Smolinou a Tichovem. Po zrušení objížďky byly položeny nové živičné koberce v rozsahu asi 1 500 m2 na objízdné trase z Vlachovy Lhoty do Vlachovic.

 


 

Předchozí tisková zpráva na toto téma

18. 04. 2013 - Silniční most v Mirošově čeká proměna

 

 

 


Počet přístupů: 666, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS