ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Přichází další období zimní údržby silnic

04.11.2013 10:04

AKTUALIZOVÁNO 7. 11. 2013
Zlínský kraj - Silničářům začíná od 1. listopadu období nepřetržité pohotovosti při zajišťování zimní údržby silnic. Na podvozky nákladních vozidel se montují nástavby sypačů a radlice pro odhrnování sněhu. Pracovníci organizací Správa a údržba silnic budou připraveni vyjíždět podle potřeby v každou denní i noční dobu do terénu zmírňovat následky povětrnostních vlivů.

Ředitelství silnic Zlínského kraje zveřejňuje na začátku zimní sezony základní informace o připravenosti techniky i pracovníků na zimní údržbu komunikací.

Kdo je odpovědný

Zimní údržbu na krajské silniční síti (silnice II. a III. třídy) ve Zlínském kraji zajišťují na základě uzavřených smluvních vztahů obchodní organizace: SÚS Kroměřížska se sídlem v Kroměříži, SÚS Slovácka se sídlem v Uherském Hradišti, SÚS Valašska se sídlem ve Valašském Meziříčí a SÚS Zlínska se sídlem ve Zlíně. Základním předpisem jsou plány zimní údržby silnic. Byly projednány s Policií ČR, městskými úřady obcí s rozšířenou působností a dalšími kompetentními subjekty. Členy štábu zimní údržby jsou pracovníci Krajského úřadu Zlínského kraje a Ředitelství silnic Zlínského kraje. Tento štáb bude svoláván v jednotlivých okresech v případě vzniku kalamitních situací.

Zimní údržba na silnicích I. třídy ve Zlínském kraji bude prováděna na základě uzavřených smluvních vztahů mezi Ministerstvem dopravy ČR, resp. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, a různými zhotoviteli. Před letošní zimní sezonou zadalo MD ČR výběrové řízení na údržbu silnic I. třídy na větší části území okresů Vsetín a Zlín. Jeho výsledkem je výběr nového dodavatele těchto služeb, obchodní společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., se sídlem v Praze. Pro okres Kroměříž vypsalo zadávací řízení ŘSD ČR. Nejvhodnější nabídku podalo „Sdružení AMS", které tvoří firma AVE CZ a SÚS Kroměřížska. Na území okresu Uh. Hradiště bude pro ŘSD ČR zajišťovat i nadále zimní údržbu obchodní společnost SÚS Slovácka, s. r. o., a to na základě jednacího řízení bez uveřejnění.

Limity

Silnice v každém okrese jsou rozděleny z hlediska důležitosti komunikací pro zajištění zmírňování závad vznikajících povětrnostními vlivy do tří pořadí. Pro každé pořadí jsou stanoveny časové limity pro odstranění závad ve sjízdnosti. Pro silnice zařazené v I. pořadí je lhůta pro obnovení sjízdnosti 3 hodiny, ve II. pořadí 6 hodin a ve III. pořadí 12 hodin. Na vymezených úsecích silnic s velmi malým dopravním významem není zajišťována - stejně jako v minulých letech - zimní údržba vůbec. Jde o 107,999 kilometru silnic II. a III. tříd, což je 6 procent silniční sítě. Tyto úseky budou opatřeny svislým dopravním značením, které řidiče na neudržovaný úsek předem upozorní.

Technologie posypu

Chemický posyp (solení) bude podle plánu zimní údržby uplatňován na 671 kilometrech dopravně nejzatíženější krajské silniční sítě (40 %), inertními posypy (kamennou drtí) bude udržováno 985 kilometrů (60 %). Pro letošní zimní období je ve skladech SÚS připraveno 11 tisíc tun soli a 21 500 tun kamenné drti, další potřebné množství je smluvně zajištěno k odběru v průběhu zimní sezony.

Technika a lidé

Silniční síť je v kraji rozdělena pro účely zimní údržby komunikací do 48 obvodů. Správy a údržby silnic (včetně subdodavatelů) mají k dispozici 61 sypačů, 115 traktorových radlic, 38 nakladačů a 20 těžkých mechanismů (frézy, grejdry). Během roku pokračovala obměna mechanismů. Správy a údržby silnic zakoupily 4 nové sypače, 1 nakladač a 1 předsazenou radlici v celkové hodnotě 18,2 milionu korun. Do zimní údržby komunikací bude v celém kraji zapojeno 344 pracovníků. V kraji bude během zimy v provozu osm dispečinků zimní údržby. Posypový materiál je připraven na 14 skládkách.

Organizace

Směnový vedoucí zimní údržby bude na každém dispečinku sledovat vývoj počasí pomocí meteorologické systému METIS. Systém umožňuje získávat i lokální předpovědi. Dispečeři mají možnost prohlížet si meteorologická data rovněž v sousedních regionech. Tyto informace jsou získávány pomocí internetového připojení dispečerských pracovišť. Dalším důležitým pomocníkem při rozhodování o provedení zásahu jsou tzv. meteostanice, kterých je v současné době v provozu na území Zlínského kraje 21, z toho 18 je umístěno u silnic I. třídy a tři u silnic II. třídy (Petrůvka, Komárno, Štítná nad Vláří). Povinností služby je vést podrobné záznamy o počasí, rozsahu zimní údržby, nasazených mechanismech, spotřebě materiálů. Dispečeři dodávají data také pro celostátní informační servis, který zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Situace ve sjízdnosti silnic ve Zlínském kraji je monitorována provozně-technickým úsekem ŘSZK. Na tomto pracovišti se soustřeďují informace o sjízdnosti a výkonech zimní údržby ze všech čtyř okresních dispečinků. Zpracované informace jsou předávány členům krajské koordinační skupiny každý den do 9 hodin. Tato zpráva obsahuje aktuální informace a výkony zimní údržby za uplynulých 24 hodin.

Aktuální stav na internetu

Informace o zimní sjízdnosti komunikací v celé ČR zadávají dispečeři správců komunikací všech tříd z celého území ČR aktuálně při každé změně počasí nebo podmínek sjízdnosti a dále denně ve standardních časech mezi 3. - 5. hodinou, 7. - 8. hodinou, 14. - 15. hodinou a mezi 18. - 20. hodinou. Každá informace reprezentuje převažující stav počasí, stav povrchu vozovek a doporučení pro sjízdnost v dané oblasti pro silnice I., II. a III. třídy nebo na daném úseku dálnice a rychlostní komunikace. Tyto informace jsou veřejně přístupné. Zájemci se na tyto stránky dostanou prostřednictvím přímých odkazů z webové stránky ŘSZK.

Kam volat

Telefonní čísla na dispečinky zimní údržby v jednotlivých okresech kraje.

Kroměříž: 573 331 457
Uherské Hradiště: 572 434 210
Valašské Meziříčí: 571 611 686
Zlín: 577 432 894

Telefonní čísla na dispečinky zimní údržby společnosti AVE CZ odpadové hospodářství:

Zlín: 733 143 138
Vsetín: 733 143 139

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 

 


Počet přístupů: 667, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS