ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Práce na silnicích nekončí, stát přidá miliony

11.11.2013 16:47

Zlínský kraj - Poměrně neobvyklá situace nastává v závěru letošního roku ve správě krajských silnic. V čase, kdy se již rozbíhá zimní údržba komunikací, dny se krátí a počasí zhoršuje, narazí motoristé na několika místech v kraji ještě na finišery a silničáře pokládající nové živičné koberce.

Logo SFDI

„V rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury zůstaly v tomto roce ještě nevyčerpané prostředky a jeho výbor rozhodl, že rozdělí 600 milionů korun na opravy silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů," uvedl ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý. Usnesení (č. 946) výboru Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) bylo přijato až 1. října 2013. Kraje byly vyzvány, aby předložily požadavky na financování konkrétních neinvestičních akci na silnicích II. a III. třídy. Čerpání prostředků SFDI je přitom možné jen do konce roku 2013.

„Nebylo zatím rozhodnuto o přesné částce, se kterou můžeme počítat. Pravděpodobně se bude pohybovat kolem 28 milionů korun. Za jakékoli prostředky navíc do oprav krajské silniční sítě jsme samozřejmě vděčni a umíme je využít, problematický je však termín v závěru roku. Na zajištění těchto neplánovaných obnov povrchů vozovek a provedení akcí máme velmi málo času," doplnil ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK).

Pracovníci ŘSZK museli reagovat okamžitě. V požadovaném termínu do 20. října 2013 poslali do Prahy přehled navrhovaných akcí ještě ve větším objemu finančních prostředků, než byla předpokládaná alokace SFDI. Okamžitě začali jednat také se zhotovitelskými firmami, s nimiž má ŘSZK uzavřeny dlouhodobější smlouvy na realizaci plošné obnovy povrchu vozovek.

„Výsledkem těchto jednání je skutečnost, že se mimořádné práce na obnově povrchu krajských silnic rozběhnou na některých místech již od 11. listopadu, pokud to neznemožní nepříznivé počasí. Motoristé proto musejí ještě i v listopadu a v první polovině prosince počítat na krajských silnicích s frézováním starých povrchů, pokládkou nových koberců a s řadou krátkodobých, většinou částečných uzavírek," upozornil Jaroslav Kučera, radní Zlínského kraje zodpovědný za oblast dopravy.

Předpokládá se, že z peněz SFDI by mohly být položeny nové koberce na deseti úsecích krajských silnic v celkové délce 9 850 m. Jako první bude zahájena obnova povrchu silnice II/481 Hutisko-Solanec - Velké Karlovice a II/437 Chvalčov, průtah. Z prostředků SFDI by mohla být obnovena i některá bezpečnostní zařízení na krajských silnicích, zejména svodidla, případně uhrazena i stavební údržba některých mostů.

Přehled úseků krajských silnic, kde bude probíhat v závěru roku plošná obnova povrchu

 

SilniceÚsekOkresDélka [m]
II/437 Chvalčov, průtah KM 1 250
III/49011 Přílepy – Lukoveček KM, ZL 2 150
II/422 Medlovice – Osvětimany UH 750
II/422 Osvětimany, průtah UH 550
III/05417 Slavkov, průtah UH 540
III/4991 Ostrožská Nová Ves – Ostrožská Lhota UH 700
II/437 Hošťálková, průtah VS 660
II/439 Kelč – Kunovice VS 1 560
II/481 Hutisko-Solanec – Velké Karlovice VS 740
III/49016 Zlín-Mladcová, průtah ZL 950
CELKEM ZLÍNSKÝ KRAJ 9 850

 

Technologie plošné obnovy vozovek byla podrobněji popsána např. v tiskové zprávě z 19. 4. 2013.

ŘSZK během letošního roku ze svých prostředků realizovalo plošnou obnovu povrchu vozovek na 20 úsecích krajských silnic v celkové délce 9,2 kilometru. Náklady činily 25,8 milionu korun.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 

 


Počet přístupů: 665, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS