ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Pane řediteli, jaký byl rok 2013?

29.11.2013 14:19

Rok 2013 se blíží ke svému závěru. Je čas bilancování a důvod, abychom položili několik otázek řediteli ŘSZK Ing. Bronislavu Malému.

Jaká byla letošní sezona stavebních aktivit ŘSZK? Co považujete za výraznější úspěch?

Ředitel ŘSZK Bronislav Malý / foto: V. Cekota

V letošním roce jsme realizovali 19 investičních staveb, z toho 15 je financovaných částečně z dotací EU a čtyři stavby výhradně z rozpočtu Zlínského kraje. Pro letošní rok byla neobvyklá převaha dotovaných staveb. V minulých letech býval tento poměr opačný. Dotace z Regionálního operačního programu (ROP) dosáhly úrovně 193 milionů korun, evropské peníze v rámci přeshraniční spolupráce se Slovenskem dalších téměř 7 milionů. Z rozpočtu kraje jsme vyčerpali na tyto stavby 199,5 milionu korun investic. Dohromady tedy bylo prostavěno 400 milionů korun, což je částka srovnatelná s předchozími lety.

Zvláštní zmínku si snad zaslouží, že jsme vybudovali přes čtyři kilometry úplně nových silnic, jak se říká, na zelené louce. Je to silnice II/150 u Bystřice pod Hostýnem, první část budoucího obchvatu města, a také přes tři kilometry dlouhý jihovýchodní obchvat Holešova.

Zajímavostí roku 2013 je jistě to, že nabídkové ceny uchazečů o naše zakázky klesaly až k úrovni 50 - 60 procent kontrolních cen podle projektů. Podle projekčních cen se tedy s uvedenými prostředky podařilo vytvořit dílo jakoby za 700 milionů korun. Tyto „úspory" se projevují tím, že nejsou dočerpány alokované prostředky v ROPu. Proto nás čeká další výzva na předkládání projektových žádostí. V termínu do 18. prosince 2013 máme předložit nové investice. Nyní intenzivně připravujeme devět akcí o celkovém objemu téměř 300 milionů korun.

Ještě v těchto listopadových dnech je vidět na některých silnicích frézy a finišery. Proč tomu tak je?

V rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury zůstaly v tomto roce ještě nevyčerpané prostředky a výbor SFDI společně s vedením ministerstva dopravy rozhodly, že rozdělí 600 milionů korun na opravy silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů. O tuto finanční pomoc ze strany státu kraje žádaly už od konce minulé zimní sezony, která byla mimořádně finančně náročná. Kraje byly vyzvány, aby předložily požadavky na financování konkrétních neinvestičních akci na svých silnicích. Čerpání prostředků SFDI je přitom možné jen do konce roku 2013. Pro Zlínský kraj SFDI uvolnilo 28,029 milionu korun. Budou použity na realizaci 16 akcí. Z toho deset jsou plošné obnovy povrchu vozovek - pokládka nových koberců v celkové délce 8,3 kilometru. V šesti případech prostředky SFDI využíváme na opravy mostů, propustků, instalaci svodidel. Akce budou dokončeny do 30. listopadu. Z praktického pohledu je jen škoda, že tyto peníze přicházejí až v samotném závěru roku, kdy už silničářským pracím počasí moc nepřeje.

Stačí to všechno? Zlepšil se celkový stav krajských silnic?

Bohužel nestačí. Poslední hodnocení stavu povrchu vozovek silnic II. a III. třídy, které v těchto dnech dostáváme do rukou, uvádí na pětibodové stupnici průměrnou hodnotu či známku 3,61. Před rokem to bylo 3,55. Dá říct, že se kvalita povrchu krajských silnic udržuje přibližně na stejné úrovni. Na výraznější a rychlejší zlepšení by skutečně bylo potřeba vložit do silnic každým rokem ještě mnohem více peněz.

V celkově lepším stavu jsou silnice II. třídy s hodnocením 3,04 (v loňském roce 3,06), které přenášejí větší dopravní zátěž a propojují jednotlivá centra osídlení ve Zlínském kraji. Ze zprávy hodnotící specializované firmy vyplývá, že v havarijním stavu je 39 procent (681 km) silnic a ve stavu nevyhovujícím je 21 procent krajské silniční sítě (364 km). Celkem je tedy ve Zlínském kraji 1 045 km silnic, které vyžadují bezprostřední provedení údržby nebo plošné opravy.

Je již v tuto chvíli jasné, co a za kolik peněz se na krajské silniční síti bude rekonstruovat v roce 2014?

Kolik peněz dostaneme z rozpočtu Zlínského kraje, bude záležet na prosincovém jednání zastupitelstva. V návrhu se počítá s tím, že na provoz dostaneme stejnou částku jako před rokem, tedy okolo 380 milionů korun. Hodně bychom si přáli, aby byla zima mírnější než v minulém roce a aby se z toho méně zaplatilo za zimní údržbu a více zbylo na letní opravy.
Na investice bychom měli mít 182 milionů korun. To je o 32 milionů víc než letos, ale o tyto tři desítky milionů dostaneme méně v roce 2015. Důvodem je mimořádný počet 35 investičních akcí. To vyplývá z končícího programu ROP, který uvolňuje poslední prostředky. Chceme tuto šanci maximálně využít, i když realizace tolika staveb najednou nebude jednoduchá. Přitom se všechno musí dokončit nejpozději do 30. června 2015.

Bude s tím spojen i větší výskyt uzavírek a objízdných tras? Na co se mají motoristé připravit?

To je jeden z důsledků velkého počtu silničních staveb. Na krajských silnicích bude mnohem víc uzavírek než letos a řidiči se s tím budou muset nějak vyrovnat a obrnit se trpělivostí. Například od dubna do června bude uzavřena pro veškerý provoz silnice podél zlínské zoo Lešná, od května do září silnice z Pohořelic do Oldřichovic. Od června do září nebude průjezdná křižovatka Kotojedy (výstavba rondelu), respektive od Trávníku do Kroměříže se bude jezdit přes Vážany. Na červenec až říjen se plánuje úplná uzavírka silnice II/490 ve Fryštáku, kde budeme stavět nový most. Na ostatních stavbách budou platit pravděpodobně jen částečné uzavírky, tedy zpravidla střídavá jízda v jednom jízdním pruhu a čekání u semaforů. Vzkaz pro řidiče tedy zní: „Musíme to opravit. Díky za pochopení".

 

 


Počet přístupů: 689, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS