ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Co ukázalo nové hodnocení stavu povrchu vozovek v kraji?

04.12.2013 09:14

Zlínský kraj - Průměrné hodnocení stavu povrchu vozovek II. a III. třídy ve Zlínském kraji k 30. listopadu 2013 činí 3,61. Termín každoročního hodnocení kvality krajských vozovek se letos posunul ze září na listopad, aby se do hodnocení promítly i poslední obnovy povrchů silnic, které se uskutečnily v listopadu z mimořádně poskytnutých prostředků od Státního fondu dopravní infrastruktury.

Posuzování stavu povrchu vozovek pozemních komunikací realizuje pro Ředitelství silnic Zlínského kraje na zakázku firma PavEx Consulting, s. r. o., Brno. Stav vozovek je hodnocen pětistupňovou škálou. Jednotlivé stupně se označují: výborný (1), dobrý (2), vyhovující (3), nevyhovující (4) a havarijní (5).

Byl vyhodnocen stav povrchu všech 1 763 kilometrů silnic II. a III. třídy v kraji. Průměrná známka se proti loňskému roku mírně zhoršila - z 3,55 na 3,61. „Potvrzuje se naše dřívější stanovisko, že na zásadnější zlepšení stavu krajských silnic by bylo zapotřebí ještě podstatně většího objemu financí, než se kterými zatím hospodaříme. Zásluhou nemalých investic, dotací z EU a rovněž díky pokládce nových koberců z prostředků kraje a letos mimořádně i a za peníze SFDI část silnic uvedeme do výborného stavu, ale stav těch ostatních, na které se nedostalo, se zatím posunuje k horšímu hodnocení, takže v celkovém průměru se nic moc nezmění," konstatoval ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

Nejlepší vozovky II. a III. třídy měl k 30. 11. 2013 okres Uherské Hradiště (hodnocení 3,46). Na druhém místě mezi okresy je Zlínsko (hodnocení 3,53), třetí místo zaujímá okres Kroměříž (3,59). Okres Kroměříž má největší podíl silnic s novým povrchem (hodnocení 1) a současně i největší podíl silnic povrchem v havarijním stavu (5). Čtvrté místo v hodnocení kvality (3,87) zaujímají vozovky v okrese Vsetín.

V porovnání s loňským rokem došlo k poklesu úseků hodnoceným stavem „výborný" a k nárůstu „havarijních" úseků. Oproti roku 2012 zaznamenaly výraznější zhoršení silnice III. třídy, silnice II. třídy, které převádějí větší dopravní zátěž, naopak vykázaly mírné zlepšení. Určité zhoršení stavu povrchu vozovek podle průměrné známky zaznamenal oproti předešlému roku okres Vsetín. U zbývajících okresů stav povrchu vozovek stagnuje.

V havarijním stavu je v celém kraji 39 % (681 km) silnic II. a III. třídy a ve stavu nevyhovujícím je 21 % (364 km). Z toho vyplývá, že je ve Zlínském kraji 60 % (1 045 km) silnic II. a III. třídy, které vyžadují bezprostřední provedení údržby nebo opravy.

Tabulka a grafy jsou zveřejněny na samostatné internetové stránce ŘSZK.
Hodnocení stavu mostů na krajských silnicích bývá zpracováváno k 31. 12. a ŘSZK je zveřejňuje začátkem následujícího roku.

 

 


Počet přístupů: 665, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS