ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

První letošní nová stavba ŘSZK začíná v Komárně

14.03.2014 13:06

Komárno - Letošní první novou stavbou, která začíná na krajské silniční síti, bude rekonstrukce silnice II/150 mezi obcí Komárno a hranicí okresů KM/VS. Stavební práce se zde rozběhnou už v pondělí 17. března 2014. V části stavby vznikne jednosměrná úplná uzavírka, zbývající úsek bude realizován po polovině vozovky.

Předmětem akce je stavební úprava silnice II/150 v průjezdním úseku obce Komárno a v extravilánovém úseku mezi obcí Komárno a hranicí okresů KM/VS.

Silnice II/150 v Komárně před rekonstrukcí /foto: ŘSZK

Celková délka rekonstruovaného úseku silnice je 1 595 metrů. Začátek stavby je situován před lipovou alej na vjezdu do obce Komárno a navazuje na stavbu Loukov - Osíčko - Komárno, zahájenou v loňském roce. Konec je 850 metrů od křižovatky se silnicí III/01865 (na konci obce Komárno).

Silnice v místě lipové aleje je navržena v základní kategorii o celkové šířce 7 metrů, šířka zpevněné části vozovky bude z důvodu ochrany lipové aleje činit 6 metrů. Průtah obcí Komárno bude realizován s šířkou vozovky mezi obrubami 7 metrů včetně nezbytného rozšíření ve směrových obloucích. V extravilánovém úseku mezi obcí Komárno a hranicí okresů KM/VS bude šířka vozovky sjednocena na 8,5 metru.

Stavební úprava silnice bude spočívat v obnově obrusné vrstvy s výjimkou míst v extravilánovém úseku, kde budou provedeny drobné směrové úpravy oblouků. V těchto místech bude provedena kompletní nová konstrukce včetně sanace zemní pláně. Součástí stavby je stavební úprava mostu ev. č. 150-091, spočívající ve zvýšení únosnosti nosné desky. Tyto úpravy si vyžádají umístění mostního provizoria a panelové vozovky během jejich realizace. Stavební úprava mostu ev. č. 150-092 bude spočívat v rekonstrukci říms, zábradlí, sanaci opěr a nosné konstrukce a v pročištění koryta. Dalšími součástmi stavby je stavební úprava dvou stávajících zastávkových pruhů osobní linkové dopravy. V rámci stavby bude řešeno také odvodnění vozovky pomocí dešťových vpustí v průjezdním úseku obce a silničních příkopů v extravilánových úsecích. Na vjezdu do obce ve směru od Valašského Meziříčí bude vybudován dopravní (zpomalovací) ostrůvek včetně osvětlení. V celém úseku bude obnoveno svislé a vodorovné dopravní značení.

V součinnosti s rekonstrukcí silnice II/150 bude probíhat stavba zajišťovaná a financovaná obcí Komárno. Součástí této stavby bude stavební úprava stávajících chodníků a výstavba nových, úprava napojení místních a účelových komunikací a úprava nájezdů a sjezdů na přilehlé nemovitosti a výstavba nového parkoviště s kolmým stáním u hřbitova.

Zhotovitelem stavby bude na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku firma SWIETELSKY stavební, s. r. o., Brno, odštěpný závod Valašské Meziříčí. Smluvní cena (vč. DPH) činí 27 903 107 korun. Stavba má přislíbenou dotaci v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava, a to ve výši cca 80 procent uznatelných nákladů. Termín dokončení stavebních prací je podle smlouvy o dílo stanoven na 30. září 2014.

Zákres stavby, uzavírek a objízdné trasy

V místě stavby bude platit pro část rekonstruované silnice jednosměrná úplná uzavírka pro jízdu vozidel ve směru z Komárna směrem na Valašské Meziříčí. Objízdná trasa povede přes obec Podhradní Lhotu. Termín úplné uzavírky je stanoven od 17. března do konce srpna 2014. V opačném směru (od Valašského Meziříčí do Komárna) bude umožněn jednosměrný průjezd vozidel stavbou. V části stavby bude platit i částečná uzavírka, kdy budou vozidla projíždět střídavě v jednom jízdním pruhu a provoz bude řídit světelné signalizační zařízení. Řidiči musí na této trase počítat s určitým zdržením.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 

Logo

 


Počet přístupů: 3811, Tisk stránkySjízdnost

Uzavírky, objížďky

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDIAktuality na Váš e-mail

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj email.

 


Návštěvnost stránek

TOPlist

 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2011 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS