ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Zahajuje se rekonstrukce silnice z Šarov do Bohuslavic u Zlína

17.03.2014 14:57

Šarovy, Bohuslavice u Zlína - Na silnici II/497, která spojuje Zlín s Uherským Hradištěm, letos přibudou další rekonstruované úseky. Jedním z nich je i úsek Šarovy - Bohuslavice u Zlína. Tato stavba Ředitelství silnic Zlínského kraje začíná v pondělí 17. března 2014.

Silnice II/497 v Šarovech před rekonstrukcí / foto: ŘSZK

Předmětem zahajované stavby je rekonstrukce silnice II/497 v katastrálním území obcí Šarovy a Bohuslavice u Zlína, v průjezdním úseku obce Šarovy a v extravilánovém úseku mezi oběma obcemi. Délka úseku je 1 673 metrů. Stavební úpravy komunikace začínají na začátku levostranné kamenné opěrné zdi u hostince v obci Šarovy. Konec úseku se nachází 77 metrů před svislou dopravní značkou „začátek obce Bohuslavice".

Jedním z hlavních důvodů rekonstrukce silnice je havarijní stav povrchu vozovky a obnova funkčnosti odvodnění. Bude provedena obnova obrusné živičné vrstvy včetně vyspravení trhlin, pročištění a vyspádování odvodňovacích příkopů a obnova 4 propustků. Stávající směrové a šířkové uspořádání silnice bude zachováno. Budou stavebně upraveny 4 zastávkové pruhy linkové dopravy v obci Šarovy.

Souběžně se stavbou silnice bude probíhat stavba financovaná obcí Šarovy. V rámci této stavby bude upravena část stávajících chodníků s povrchovou vrstvou z betonové zámkové dlažby a zřízen nový přechod pro chodce u obecního úřadu.

Zákres stavby do mapy

Stavební práce na silnici II/497 budou prováděny za částečné uzavírky po polovinách s tím, že doprava bude řízena světelným signalizačním zařízením.

Zhotovitelem stavby je firma Porr, a. s., odštěpný závod Morava, Tlumačov. Smluvní cena (vč. DPH) činí 11 155 573 korun. Přibližně 80 procent uznatelných nákladů bude hrazeno z prostředků EU v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava.

Lhůta pro dokončení prací na této stavbě je stanovena do 30. června 2014.

 

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 

Logo

 


Počet přístupů: 3546, Tisk stránkySjízdnost

Uzavírky, objížďky

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDIAktuality na Váš e-mail

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj email.

 


Návštěvnost stránek

TOPlist

 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2011 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS