ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

U ZOO Lešná bude uzavírka, návštěvníci získají bezpečnější příjezd

17.03.2014 15:13

Zlín-Štípa - Modernizované komunikace podél zoologické zahrady Zlín-Lešná, zejména ve směru jízdy do Lukova, se dočkají motoristé na silnici III/49015. Po dobu rekonstrukce zde však musí počítat v jarním období s částečnou i s úplnou uzavírkou.

Silnice u ZOO Lešná před rekonstrukcí / foto: ŘSZK

Silnice v blízkosti ZOO Lešná byla v havarijním stavu. Předmětem stavby je rekonstrukce úseků silnic III/49015, III/4911, III/4915 v katastrálním území Kostelec u Zlína a Štípa, v blízkosti areálu ZOO Lešná. Celková délka rekonstrukce silnice včetně obnovy krytu vozovky je 1 137 metrů.

V úseku silnice III/4911 v délce 181 metrů budou zrušeny silniční příkopy, komunikace bude ohraničena betonovou obrubou vymezující její šířku na 6,5 metru. Bude obnoveno odvodnění komunikace a položena nová ložná a obrusná živičná vrstva.

V úseku silnice III/4915 o délce 64 metrů budou zrušeny silniční příkopy, komunikace o šířce 6,5 metru bude vymezena betonovou obrubou. U této části silnice bude provedeno i kompletní rozšíření konstrukce o jeden metr a obnoveno odvodnění, dále bude položena nová ložná a obrusná vrstva.

Nejvíce prací se dotkne silnice III/49015 podél zoologické zahrady směrem na Lukov. Rekonstrukce zasáhne 892 metrů této komunikace. Betonovou obrubou bude vymezena šířka komunikace na 6,5 metru a bude provedeno i kompletní rozšíření konstrukce o přibližně jeden až dva metry. V místě rozšíření vozovky bude vybudována nová konstrukce vozovky, na zbývající části bude provedena obnova krytu včetně sanace trhlin. Obnoví se odvodnění. V úseku o délce 180 metrů před bočním vstupem do ZOO bude silnice směrově posunuta o tři metry, aby se zde vytvořil prostor pro oddělené vedení cyklostezky a pěších přístupů od parkoviště a aby zde bylo možno vybudovat rovněž zastávkové pruhy pro linkovou osobní dopravu, která se sem přesune od hlavní brány.

Zákres stavby do mapy

Stavební práce na silnici III/4911 a III/4915 budou prováděny za částečné uzavírky po polovinách vozovky s tím, že doprava bude řízena světelným signalizačním zařízením. Podobně tomu bude i na silnici III/49015, kde však bude navíc v termínu od 7. do 18. dubna 2014 platit též uzavírka úplná, a to v úseku mezi oběma vstupy do ZOO. Objízdná trasa povede přes Fryšták a Lukov. Parkoviště u bočního vchodu do ZOO zůstane v provozu i v čase úplné uzavírky, ale motoristé na ně budou moci dojet jen ze strany od Lukova.

Zhotovitelem stavby je firma KKS, spol. s r. o., Zlín. Smluvní cena (vč. DPH) činí 12 935 267 korun. Přibližně 80 procent uznatelných nákladů pokryje dotace EU přidělená v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava.

Lhůta pro dokončení prací na této stavbě včetně ukončení všech uzavírek je stanovena na 30. června 2014. „Hlavní letní návštěvnické sezony v ZOO už se rekonstrukce silnice nedotkne. Naopak budou moci návštěvníci ZOO využívat kvalitnějších a bezpečnějších příjezdových komunikací," uvedl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 

Logo

 


Počet přístupů: 4167, Tisk stránkySjízdnost

Uzavírky, objížďky

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDIAktuality na Váš e-mail

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj email.

 


Návštěvnost stránek

TOPlist

 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2011 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS