ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Bude se opravovat silnice ze Zádveřic do Horní Lhoty

27.03.2014 14:52

Zádveřice, Horní Lhota - Poměrně velká a finančně nákladná investiční stavba na krajské silniční síti začne 1. dubna 2014. Jde o rekonstrukci úseku silnice II/492 ze Zádveřic do Horní Lhoty v délce 5,2 kilometru. Stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky.

Silnice II/492 před opravou / foto: ŘSZK

„Ředitelství silnic Zlínského kraje touto stavbou pokračuje v postupné rekonstrukci důležité silnice II. třídy č. 492, která spojuje Zádveřice a Luhačovice," uvedl radní Zlínského kraje pro oblast dopravy Jaroslav Kučera.

Úsek mezi Zádveřicemi a Horní Lhotou (s výjimkou úseku v délce 940 metrů v zádveřickém kopci, který v posledních letech dostal nový koberec během programu plošných obnov) je jedním z posledních, který je ještě třeba na této trase důkladně opravit.

Rekonstrukce komunikace bude spočívat ve vyfrézování stávající obrusné vrstvy v tloušťce 50 mm, lokálním vyspravení poruch v ložné živičné vrstvě a zpětném položení obrusné vrstvy, opět v tloušťce 50 milimetrů v obci Zádveřice a dvou živičných vrstev o celkové tloušťce 100 milimetrů mimo obce. Stávající směrové a šířkové uspořádání silnice bude zachováno. Součástí stavby bude sanace tří sesuvů silničního tělesa vybudováním pilotových stěn, úprava nezpevněných krajnic (obnovení, dosypání z vyfrézovaného materiálu), osazení směrových sloupků, obnovení silničních příkopů, stavební úpravy propustků v trase, úprava napojení místních a účelových komunikací a úprava nájezdů a sjezdů k přilehlým nemovitostem včetně zajištění odvodnění mimo silnici.

Dále bude obnoveno a doplněno bezpečnostní zařízení. V místech, kde není možné podle standardních projektových parametrů osadit silniční svodidla z důvodu nevhodného terénu, bude provedeno kotvení do železobetonového trámu, který bude založen na pilotách. Součástí stavby bude i obnova vodorovného a svislého dopravního značení.

Zákres stavby do mapy

Zhotovitelem stavby bude firma EUROVIA CS, a. s., Praha, závod Zlín. Smluvní cena (vč. DPH) činí 60 104 093 korun. Přibližně osmdesát procent uznatelných nákladů pokryje dotace EU přidělená v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava. Záruční lhůta bude činit 5 let.

Doprava bude vedena na dvou úsecích v jednom jízdním pruhu a provoz bude řízen světelnou signalizací.

Zhotovitel je povinen podle uzavřené smlouvy o dílo dokončit stavební práce do 15. května 2015. Převážná část stavebních prací (80 %) bude provedena v roce 2014.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 

Logo

 


Počet přístupů: 3958, Tisk stránkySjízdnost

Uzavírky, objížďky

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDIAktuality na Váš e-mail

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj email.

 


Návštěvnost stránek

TOPlist

 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2011 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS