ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Bude se rekonstruovat silnice z Nivnice do Dolního Němčí

14.04.2014 13:49

Nivnice, Dolní Němčí - Přes 60 milionů korun bude stát rekonstrukce části silnice II/490 o délce 3,3 kilometru mezi Nivnicí a Dolním Němčí na Uherskohradišťsku. Tato stavba Ředitelství silnic Zlínského kraje bude zahájena 15. dubna 2014.

Předmětem díla je rekonstrukce části silnice II/490 v celkové délce 3 349 metrů mezi obcemi Nivnice a Dolní Němčí, částečně i uvnitř zastavěné části těchto obcí.

Silnice II/490 u Dolního Němčí - původní stav / foto: ŘSZK

Rekonstrukce komunikace začíná ve stávající křižovatce silnic II/490 a III/4981 v Nivnici a končí na okraji zastavěného území obce Dolní Němčí v křižovatce silnic II/490 a II/498 a spočívá zčásti v celkové výměně konstrukce vozovky (zejména okrajů obou jízdních pruhů a části komunikace navazující na nově budovaný propustek v délce 290 metrů, kde se zvyšuje niveleta vozovky), částečně v provedení výměny obrusné vrstvy. Součástí stavby je stavební úprava napojení silnice III/4957 na silnici II/490 v návaznosti na rekonstrukci křižovatky, přestavba stávajícího propustku v místě křížení Topolovského potoka se silnicí II/490, výstavba dešťové kanalizace v obci Dolní Němčí, napojení sjezdů, místních a účelových komunikací, vodorovné a svislé dopravní značení a další související stavební úpravy.

Práce na této stavbě budou podle smlouvy o dílo probíhat do 30. dubna 2015. V případě příznivých klimatických podmínek budou ukončeny již do 30. 11. 2014.

Zákres stavby do mapy

Zhotovitelem stavby je firma STRABAG, a. s., Praha, odštěpný závod Brno. Smluvní cena (vč. DPH) činí 60 437 229 korun. Stavba má přislíbenou dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava ve výši 80 procent uznatelných nákladů. Zhotovitel poskytne na stavbu záruku v trvání 60 měsíců.

Realizace stavby bude probíhat za částečné uzavírky silnice II/490 pro vozidla do 7,5 t. Průjezd bude řízen světelnou signalizací. Pouze v období od 1. 7. do 31. 8. 2014 bude silnice úplně uzavřena pro veškerý provoz. Pro tranzitní dopravu a vozidla nad 7,5 t bude vyznačena objízdná trasa po silnicích II/490, I/50, II/495 a II/498, částečně po silnici III/4957.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 

Logo

 


Počet přístupů: 3327, Tisk stránkySjízdnost

Uzavírky, objížďky

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDIAktuality na Váš e-mail

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj email.

 


Návštěvnost stránek

TOPlist

 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2011 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS