ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

V Kroměříži přibude okružní křižovatka

14.04.2014 14:01

Kroměříž - Novou okružní křižovatku vybuduje Ředitelství silnic Zlínského kraje v Kroměříži-Kotojedech. Stavba v hodnotě 22,5 milionu korun má být zahájena 15. dubna 2014 a dokončena ještě v tomto roce.

Křižovatka Kroměříž-Kotojedy před rekonstrukcí / foto: ŘSZK

Předmětem stavby je rekonstrukce silnice II/367 v délce 396 metrů včetně vybudování dešťové kanalizace v průjezdním úseku místní části Kroměříže-Kotojedy. Silnice II/367 bude nově šířkově uspořádána, vozovka mezi obrubami bude mít 7 metrů. Směrové řešení bude kopírovat stávající stav. Niveleta vozovky bude snížena o 100 až 200 mm oproti stávajícímu stavu, a to z důvodu současného nevhodného výškového uspořádání komunikace vůči okolním nemovitostem. Odvodnění povrchu komunikace bude provedeno částečně pomocí silničních příkop, částečně pomocí nových dešťových vpustí napojených přípojkami do budované kanalizace, umístěné v silnici II/367. Dále bude provedena obnova povrchu zastávkového pruhu linkové osobní dopravy z žulové dlažby. Stávající křižovatka silnic II/367, III/36734, III/36735 a místní komunikace bude přestavena na okružní křižovatku o průměru 40 metrů s pěti větvemi a nepojížděným středovým ostrovem. V jednotlivých větvích okružní křižovatky budou umístěny vydlážděné dopravní ostrůvky. Stavba okružní křižovatky si vyžádá přeložku středotlakého plynovodu, přeložku kabelů nízkého napětí a přeložku přípojky slaboproudého kabelu. Bude provedeno i vodorovné a svislé dopravní značení a další související stavební úpravy. Celková délka rekonstruovaných silnic je 625 metrů.

Zákres stavby do mapy

Zhotovitelem stavby bude firma Porr, a. s., Praha, odštěpný závod Morava se sídlem v Tlumačově. Smluvní cena činí 22 456 955 korun. Práce na této stavbě mají být ukončeny do 30. září 2014. Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců.

Stavební práce budou prováděny za částečného omezení dopravy po polovinách šířky vozovky, doprava bude řízena světelnou signalizací. Pro těžkou a tranzitní dopravu bude vyznačena objízdná trasa z centra Kroměříže po silnici II/432 do Vážan, následně po silnici III/36734 zpět na silnici II/367. Při pokládce obrusných vrstev bude krátkodobě veškerá doprava vedena po objízdné trase.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 

Logo

 

 


Počet přístupů: 4352, Tisk stránkySjízdnost

Uzavírky, objížďky

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDIAktuality na Váš e-mail

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj email.

 


Návštěvnost stránek

TOPlist

 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2011 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS