ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Rekonstrukcí projde silnice z Velkých Karlovic na Slovensko

22.04.2014 15:53

Velké Karlovice - Zatím nejnákladnější letos nově zahajovanou investiční stavbou na krajské silniční síti bude rekonstrukce silnice II/487 z Velkých Karlovic směrem ke státní hranici se Slovenskem. Smluvní cena za rekonstrukci sedmikilometrového úseku silnice přesahuje 90 milionů korun.

Zákres stavby do mapy

Předmětem díla je rekonstrukce a modernizace silnice II/487 částečně v intravilánu obce Velké Karlovice a částečně v extravilánu mezi obcí Velké Karlovice a státní hranicí ČR - SR v délce 7 301 metrů. Rekonstrukce začíná za mostem ev. č. 487-032, tj. cca 335 m za odbočkou na Podťaté, a končí u státní hranice ČR - SR.

Silnice II/487 před rekonstrukcí / foto: ŘSZK

Stávající směrové a šířkové uspořádání silnice bude zachováno. Součástí stavby je také kompletní přestavba mostů ev. č. 487-033, 487-034 a 487-035, úprava krajnic, osazení směrových sloupků, obnovení a doplnění zabezpečovacího zařízení (osazení tradičním způsobem, v místech strmého svahu kotvením do železobetonového trámu, který je založen na pilotách), obnovení silničních příkopů, stavební úpravy vybraných propustků v trase (obnova funkčnosti a sanace čel propustků), úprava napojení místních a účelových komunikací, úprava nájezdů a sjezdů k přilehlým nemovitostem a dočasné přeložky sdělovacích kabelů a přeložka sítě nízkého napětí, obnova, příp. doplnění vodorovného a svislého dopravního značení.

Zhotovitelem stavby bude sdružení firem ALPINE Bau CZ, s. r. o., Valašské Meziříčí, a REPONT, s. r. o., Lipník nad Bečvou. Smluvní cena činí 90 680 863 korun. Stavba má přislíbenou dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava ve výši 80 procent uznatelných nákladů. Zhotovitel poskytne na stavbu záruku v trvání 60 měsíců.

Stavební práce začnou 22. dubna 2014 a jejich ukončení je plánováno do 15. května 2015. Budou prováděny za částečné uzavírky silnice II/487, pro převedení provozu přes jednotlivé mosty budou vybudována mostní provizoria. Pouze při výstavbě mostních provizorií, která se budou provádět současně, bude silnice II/487 krátkodobě uzavřena (max. 10 dnů pro výstavbu obou provizorií). Po tuto dobu bude pro osobní automobily a vozidla záchranného systému povolen průjezd po cyklostezce, která kříží silnici II/487 v prostoru mezi provizorními přemostěními.

Pro tranzitní dopravu bude vyznačena objízdná trasa po silnicích I/35 a I/57. Ze silnice I/35 na Makově a ze silnice I/57 v Ústí u Vsetína bude pro odbočení na silnici II/487 umístěn zákaz vjezdu pro vozidla nad 7,5 t mimo dopravní obsluhu, autobusy a vozidla integrovaného záchranného systému.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 

Logo

 


Počet přístupů: 4424, Tisk stránkySjízdnost

Uzavírky, objížďky

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDIAktuality na Váš e-mail

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj email.

 


Návštěvnost stránek

TOPlist

 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2011 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS