ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Rekonstrukce průtahu obcí Jestřabí

30.04.2014 12:11

Jestřabí - Začátkem května 2014 se rozběhnou stavební práce na rekonstrukci silnice II/495 v průtahu obcí Jestřabí. Ředitelství silnic Zlínského kraje zde opraví přibližně jeden kilometr komunikace.

Silnice II/495 v Jestřabí před rekonstrukcí / foto: ŘSZK

Rekonstrukce silnice II/495 na jižním Valašsku probíhá postupně již několik let. V roce 2013 byl rekonstruován úsek mezi Štítnou nad Vláří a Jestřabím. Na něj přímo naváže rekonstrukce této silnice přes obec Jestřabí. A ještě v tomto roce zde bude realizována další stavba - navazující úsek mezi Jestřabím a obcí Rokytnice.

Předmětem stavby Jestřabí-průtah bude obnova krytu vozovky silnice v extravilánu obce (mezi obcemi Jestřabí a Štítná nad Vláří) v délce 378 metrů a kompletní výměna celé konstrukce vozovky v průjezdním úseku obce Jestřabí v délce 687 metrů. Celková délka rekonstrukce silnice včetně obnovy krytu vozovky je tedy 1 065 metrů. V extravilánu, v místech, kde navržená vozovka přesahuje stávající šířku vozovky, bude provedena sanace jejích okrajů včetně rozšíření. Dále bude provedeno frézování 50 - 100 mm obrusné vrstvy včetně vyspravení trhlin a položení nové obrusné vrstvy. V intravilánu obce bude provedena nová kompletní konstrukce vozovky včetně doplnění obrub a připojení místních komunikací a sjezdů. Vozovka bude opatřena na okrajích dvojřádkem ze žulových kostek a betonovou obrubou. Odvodnění vozovky bude provedeno dešťovými vpustěmi do stávající kanalizace. Před začátkem úseku bude vybudován nový silniční propustek převádějící vodu ze stávajícího silničního příkopu do strouhy vyústěné do řeky Vláry.

Zákres stavby do mapy

Zhotovitelem stavby bude sdružení firem FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s., Brno, a EUROVIA CS, a. s., Praha, závod Zlín. Smluvní cena činí 13 901 188 korun. Stavba má přislíbenou dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava ve výši 80 procent uznatelných nákladů. Zhotovitel poskytne na stavbu záruku v trvání 60 měsíců.

Stavební práce na silnici začnou 5. května 2014 a jejich ukončení se předpokládá do 31. srpna 2014. Budou prováděny za částečné uzavírky po polovinách šířky vozovky s tím, že doprava bude řízena světelným signalizačním zařízením.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 

Logo

 


Počet přístupů: 4114, Tisk stránkySjízdnost

Uzavírky, objížďky

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDIAktuality na Váš e-mail

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj email.

 


Návštěvnost stránek

TOPlist

 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2011 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS