ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Novou vozovku získají lidé v Dobroticích

02.05.2014 09:55

Dobrotice - Pátý květen 2014 je dnem, kdy budou zahájeny stavební práce na rekonstrukci silnice II/438 v průtahu Dobroticemi, které jsou místní částí města Holešova. Do konce letošního září zde motoristé získají 1,3 kilometru kvalitní komunikace, která bude navazovat na nedávno dokončený jihovýchodní obchvat Holešova.

Silnice II/438 v Dobroticích před rekonstrukcí / foto: ŘSZKRekonstrukce silnice II/438 v Holešově-Dobroticích v délce 1 286 metrů spočívá v obnově obrusné vrstvy včetně případných lokálních sanací spodních živičných vrstev. Poškozené obruby a obruby v místech výškové či směrové úpravy budou vyměněny. Nově budou obruby doplněny v místech, kde není zajištěno odvodnění. Odvodnění vozovky bude zabezpečeno podélným a příčným sklonem vozovky do příkopů, příp. do terénu, a v místech, kde je komunikace mezi obrubami, bude svedeno do uličních vpustí zaústěných do místní kanalizace. Voda z příkopů bude svedena do propustků a vodoteče.

Bude provedena rekonstrukce mostu ev. č. 438-016, která spočívá v sanaci a reprofilaci mostních říms, sanaci poškozených míst spodní stavby a nosné konstrukce, otryskání a natření zábradlí, zajištění svahu jednoosou geomříží a ocelovými sítěmi a pročištění koryta vodoteče v místě mostu. Dále bude upraven propustek včetně osazení nového zábradlí. Součástí stavby bude té obnova zastávkových pruhů linkové osobní dopravy na obou stranách komunikace.

Zákres místa stavby do mapyStavební práce začnou 5. května 2014. Zhotovitelem této zakázky Ředitelství silnic Zlínského kraje je firma SMO, a. s., Otrokovice. Smluvní cena činí 14 273 128 korun. Stavba má přislíbenou dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava ve výši 80 procent uznatelných nákladů. Zhotovitel poskytne na stavbu záruku v trvání 60 měsíců.

Stavební práce budou prováděny za částečného omezení dopravy po polovinách šířky vozovky, doprava bude řízena světelnou signalizací.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 

Logo

 


Počet přístupů: 3360, Tisk stránkySjízdnost

Uzavírky, objížďky

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDIAktuality na Váš e-mail

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj email.

 


Návštěvnost stránek

TOPlist

 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2011 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS