ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Kam letos směřují prostředky na souvislou údržbu

23.06.2014 08:54

Zlínský kraj - Přibližně 13,5 milionu korun vynaloží v tomto roce Ředitelství silnic Zlínského kraje na tzv. souvislou údržbu silnic II. a III. třídy. Pokládkou udržovacích nátěrů nebo metodou položení mikrokoberců se zlepší stavebně technický stav 10 úseků krajských silnic o celkové délce 14,2 kilometru.

Technologie souvislé údržby představují méně nákladnou variantu zlepšování technického stavu silnic, než je technologie plošné obnovy. Zatímco při plošné obnově dochází k odfrézování starého povrchu a položení nového koberce ze živičné směsi, v případě souvislé údržby se povrch vozovek uzavře položením souvislé vrstvy materiálu do tloušťky dva centimetry, takže silnice může lépe odolávat povětrnostním vlivům a zejména zimním mrazovým cyklům. Práce jsou hrazeny z provozních prostředků ŘSZK určených pro opravy a údržbu silnic a jejich příslušenství.

Při použití technologie tzv. udržovacího nátěru (NUE) se na suchou vozovku nastříká asfaltová emulze a do ní se vsype a zaválcuje kamenivo o velikosti od 2 do 8 milimetrů. Na vozovce tak zůstává vrstva kameniva, která se dále dohutňuje tlakem pneumatik vozidel při běžném provozu. Během tří dnů vzniká na povrchu komunikace potřebná kompaktní vrstva. Po vozovce ošetřené technologií NUE mohou automobily okamžitě jezdit. Motoristé zde však musí na několik dnů snížit rychlost na 30 kilometrů v hodině. Upozorní je na to přechodné dopravní značení. Pokud někdo tuto rychlost překročí, vzniká poměrně velké riziko odlétávání kaménků a rozbití oken jiných vozidel. Cena u pokládky dvou vrstev touto technologií činí 140 Kč/m2 (včetně DPH).

Technologie položení mikrokoberce za studena (MK) spočívá v tom, že speciální souprava nanáší na suchý povrch komunikace směs modifikované asfaltové emulze s drobným kamenivem. Ocelový rám tuto vrstvu roztírá do roviny. Zatvrdnutí vyžaduje třicet až šedesát minut času, kdy na tento povrch nesmějí najíždět žádná vozidla. Silniční provoz bývá při těchto pracích usměrněn světelnou signalizací do jednoho jízdního pruhu. Vzhledem ke krátkodobosti takového omezení dopravy však ŘSZK termíny těchto uzavírek ve svém přehledu na internetu nezveřejňuje. Uvedená technologie se používá na více zatížených vozovkách a v průtazích obcemi. Cena činí asi 190 Kč/m2 a zahrnuje pokládku 2 vrstev.

Zhotovitelem udržovacích nátěrů budou v letošním roce společnosti Viaservis Nový Jičín, SÚS Valašska, s. r. o., pokládku mikrokoberců zajišťuje firma Bohemia Bitunova Jihlava a KAT Ostrava.

Práce na popsaných opravách začnou koncem června, pravděpodobně v týdnu od 30. 6. 2014. Závisí to i na aktuálním počasí, protože do těchto prací nesmí pršet. Termín jejich dokončení je stanoven na 31. srpna 2014. Plocha všech úseků opravovaných metodou souvislé údržby dosáhne letos 82 tisíc čtverečních metrů na 10 úsecích silnic II. a III. třídy. V délkovém vyjádření to bude 14,23 kilometru. Celková cena je stanovena na 13,699 milionu korun.

V loňském roce vynaložilo ŘSZK na souvislou údržbu vozovek částku 3,350 milionu korun.

Přehled úseků souvislé údržby v roce 2014

 

Druh technologie

Silnice

Specifikace úseku silnice

Délka (m)

NUE

III/05741

Seninka

1 020

NUE

III/48610

Vidče - Val. Bystřice

1 840

NUE

III/43911

Hustopeče - Němetice

1 900

NUE

III/43220

Kostelany - Kudlovská Dolina

1 433

NUE

III/4941

Vlachovice - Vlachova Lhota

2 540

NUE

III/01874

Horní Bečva

720

NUE

III/49711

Březolupy - Svárov

1 098

NUE

III/4944

Smolina - Tichov

680

MK

III/49026

Březůvky - Ludkovice

1 670

MK

III/4931

Slavičín - Nevšová

1 329

CELKEM

14 230

 

 

 


Počet přístupů: 3452, Tisk stránkySjízdnost

Uzavírky, objížďky

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDIAktuality na Váš e-mail

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj email.

 


Návštěvnost stránek

TOPlist

 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2011 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS