ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Na nový most se mohou těšit též v Pačlavicích

29.07.2014 15:33

Pačlavice - Díky získání příslibu o poskytnutí dotace z prostředků Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava mohlo Ředitelství silnic Zlínského kraje zařadit do svého letošního investičního programu další stavbu. Jde o komplexní přestavbu mostu na silnici II/428 v Pačlavicích na Kroměřížsku.

Původní most 428-007 v Pačlavicích / foto: ŘSZK

Zhotovitel zajistí přestavbu stávajícího mostního objektu ev. č. 428-007 v Pačlavicích na nový mostní objekt. Bude vybudován most s novým šířkovým uspořádáním a výškou nivelety vozovky. Nový průtočný profil zajistí dostatečně kapacitní předení průchozích vod Pačlavického potoka.

Rekonstrukce mostu spočívá ve zhotovení nových betonových základů, založených na mikropilotách. Do základů bude vetknuta nová železobetonová monolitická rámová konstrukce s lomenou příčlí. Na horní stranu příčle budou vybetonovány monolitické železobetonové římsy. Pravá římsa bude zároveň plnit funkci chodníku. Na mostě bude položena nová izolace. Odvodnění povrchové vody z mostu bude řešeno pomocí podélného spádu a příčného sklonu vozovky, voda bude svedena k obrubě a poté mimo most do uličních vpustí před a za mostem. Na most bude osazeno nové ocelové zábradlí mostního typu se svislou výplní. Dále bude provedena úprava navazující komunikace, koryta a břehů vodoteče. Komunikace bude v délce úpravy po výkopech nahrazena novým vozovkovým souvrstvím, kladeným na upravenou silniční pláň. Délka úpravy komunikace v rámci rekonstrukce mostu je 26,8 metru. Souběžně se stavbou silnice bude probíhat i realizace stavby obce Pačlavice - chodníky a obruby.

Zhotovitelem stavby je firma FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s., Brno. Smluvní cena činí (vč. DPH) 6 818 478 korun. Stavební práce budou probíhat od 1. srpna do 31. října 2014. Pro stavbu je přislíbena dotace z evropských fondů prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Morava (53. výzva). Předpokládá se získání dotace ve výši do 85 procent uznatelných nákladů.

V místě stavby mostu bude platit na silnici II/428 úplná uzavírka. Zhotovitel vybuduje pro převedení silničního provozu ještě před zahájením stavby v její těsné blízkosti provizorní přemostění vodoteče.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 

Logo

 


Počet přístupů: 3130, Tisk stránkySjízdnost

Uzavírky, objížďky

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDIAktuality na Váš e-mail

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj email.

 


Návštěvnost stránek

TOPlist

 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2011 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS