ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Poslední letošní stavbou ŘSZK je rekonstrukce silnice Uherský Ostroh – Hluk

27.08.2014 14:05

Uherský Ostroh - Ředitelství silnic Zlínského kraje zahájí 2. září 2014 poslední investiční stavbu v letošním roce. Zhotovitelská firma začne rekonstrukci silnice II/495 mezi Uherským Ostrohem a Hlukem.

Silnice II/495 před rekonstrukcí / foto: archiv ŘSZK

Předmětem díla je stavební úprava silnice II/495 v extravilánovém úseku od křižovatky se silnicí I/55 u Uherského Ostrohu za křižovatku se silnicí III/4954 u Ostrožské Lhoty. Rekonstruovaný úsek je dlouhý 4 161 metrů.

Silnice II/495 je navržena v šířce zpevněné části vozovky 6,50 metru. Stavební úprava silnice bude spočívat v obnově obrusné a ložné vrstvy v tloušťce 100 milimetrů, v rozšíření a sanaci krajnic a v kompletní výměně konstrukce vozovky včetně sanace zemní pláně v místech se směrovou úpravou silnice a v místech s nevyhovující únosností stávající vozovky. V místě napojení silnice II/495 na silnici I/55 je navržen kapkovitý pojížděný ostrůvek ze žulových kostek. V rámci stavby bude řešeno rovněž odvodnění vozovky pomocí silničních příkopů a propustků. Součástí stavby bude úprava napojení silnic III/4991 a III/4954, úprava napojení místních komunikací a sjezdů na přilehlé nemovitosti včetně zatrubnění pod nimi. Rekonstrukce silnice si vyžádá přeložku vodovodu, kabelů nízkého napětí a sdělovacích kabelů a úpravu vysokotlakého plynovodu. Po provedení terénních prací budou provedeny vegetační úpravy spočívající v zatravnění dotčených ploch a výsadbě stromů. V celém úseku bude obnoveno svislé a vodorovné dopravní značení.

Zhotovitelem stavby je firma Skanska, a. s., Praha. Smluvní cena činí 88 094 284 korun (včetně DPH). Přibližně osmdesát procent uznatelných nákladů pokryje dotace EU přidělená v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava.

Stavební práce budou probíhat od 2. září do konce listopadu 2014 a po zimní přestávce budou pokračovat od března do poloviny června 2015. V tomto roce se bude pracovat na úseku dlouhém 3,6 kilometru, v příštím roce se rekonstruovaný úsek prodlouží na celou uvedenou délku 4 161 metrů.

Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky rekonstruovaného silničního úseku. Objízdná trasa je vedena po silnici I/55, přes Kunovice a po silnici II/498 do Hluku. Průjezd po silnici z Ostrožské Nové Vsi do Ostrožské Lhoty zůstane během stavby s určitým omezením zachován.

Motoristé se v dohledné budoucnosti dočkají i rekonstrukce zbývajícího úseku silnice II/495 od nyní rekonstruovaného úseku po město Hluk. „Rekonstrukci zbývající části této silnice mezi Uherským Ostrohem a Hlukem v délce 2,9 kilometru připravujeme. Realizaci předpokládáme v některém z následujících let," uvedl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

Pro ŘSZK jde o poslední investiční stavbu, která se zahajuje v roce 2014. Celkem bylo letos zahájeno 26 nových investičních staveb na krajské silniční síti.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 

Logo

 


Počet přístupů: 3946, Tisk stránkySjízdnost

Uzavírky, objížďky

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDIAktuality na Váš e-mail

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj email.

 


Návštěvnost stránek

TOPlist

 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2011 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS