ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Co bude po ROPu? IROP

02.09.2014 08:58

Čerpání peněz na modernizaci krajské silniční sítě z Regionálního operačního programu Střední Morava se chýlí ke konci. Co bude dál? Bude se moci Ředitelství silnic Zlínského kraje ucházet i v dalších letech o evropské peníze pro spolufinancování dopravních investičních staveb? O problematice evropských dotací jsme hovořili na konci srpna 2014 s ředitelem ŘSZK Ing. Bronislavem Malým.

Plánovací období ROPu bylo vymezeno léty 2007 - 2013 s možností čerpání prostředků nejpozději do konce roku 2015. Jak této možnosti ŘSZK využívalo?

Ředitel ŘSZK Bronislav Malý / foto: V. Cekota

Reagovali jsme na všechny vyhlášené výzvy pro předkládání projektů v oblasti dopravní infrastruktury ve vlastnictví Zlínského kraje. Pokaždé jsme měli připraveny projekty staveb v hodnotě, která odpovídala předpokládanému objemu rozdělovaných dotací. Do konce roku 2013 to bylo osm výzev a celková výše dotace pro ŘSZK činila přibližně dvě a čtvrt miliardy korun, přičemž prostavěno je už více než 1,5 miliardy. Byli jsme úspěšní i v letošní jarní výzvě a jsme připraveni předložit několik projektů rovněž v případě, že ještě bude vyhlášena poslední avizovaná výzva letos na podzim.

Co bude dál? Nehrozí, že v dalších letech bude kraj stavět už jenom „za své" a že se objem investic do krajské silniční sítě sníží?

Po ROPu by měl přijít v plánovacím období 2014 - 2020 tzv. IROP, tedy Integrovaný regionální operační program. Nedávno byla uzavřena dohoda o partnerství mezi Českou republikou a Evropskou komisí. Ta naší zemi umožní čerpat ve finančním období do roku 2020 z evropských fondů politiky soudržnosti celkem 22 miliard eur, tedy asi 616 miliard korun. Předpokládáme, že objemy dotačních prostředků pro krajské silnice, na které jsme byli zvyklí v rámci ROPu, by mohly být přibližně zachovány i v rámci IROPu.

V čem bude rozdíl?

Nejvýraznější rozdíl bude ten, že zatímco v ROPu se v příslušných výzvách rozhodovalo mezi předloženými silničními projekty dvou krajů, Zlínského a Olomouckého, takže naše šance na úspěch byly poměrně vysoké, v IROPu budou mezi sebou soutěžit na celostátní úrovni projekty předložené ze všech krajů.

Už se něco udělalo, aby byl Zlínský kraj připraven využít možností IROPu?

Ano. Například letos na jaře byla definována prioritní síť silnic II. a v několika případech i III. třídy. Schválila ji v květnu Rada Zlínského kraje. Byla předložena Asociaci krajů a ministerstvu pro místní rozvoj. To jsou silnice, na kterých bude možno čerpat dotace z IROPu. Jde o 507 kilometrů komunikací, které spojují významnější sídelní celky kraje a napojují je na nadřazenou transevropskou silniční síť a splňují i další kritéria stanovená Evropskou komisí. Samozřejmě část těchto silnic jsme modernizovali již v uplynulém období, ale stále na nich zůstává dost úseků, které ještě zásadní investice potřebují.

Takže nové projekty pro IROP jsou už připraveny v šuplíku?

Vytipovali jsme na této vybrané silniční síti 36 staveb a setřídili je do tří skupin podle jejich priority. Jejich projektová příprava je v různém stupni rozpracovanosti. Naše oddělení přípravy staveb pracuje naplno, aby nás výzva pro předkládání projektů, až bude vyhlášena, nijak nezaskočila. Pokračujeme v koncepci modernizace vybrané silniční sítě, to znamená, že víme, kde a jak nabízené dotační prostředky smysluplně využít. Velmi přibližně odhadnuté náklady na všechny tyto stavby činí 3,5 miliardy korun. Realizaci předpokládáme v letech 2016-2022.

Můžete prozradit i některé konkrétní připravované akce?

Prioritní akcí v přípravě je vybudování přivaděče II/490 od rychlostní silnice R49 z Fryštáku do Zlína. Kraj bude investorem úseku od křižovatky u Kostelce po křižovatku u Kauflandu. Odhadované náklady činí 350 milionů korun. Velkými stavbami by měla být pokračující rekonstrukce silnice II/487 Hovězí - Huslenky, II/481 Velké Karlovice - Soláň, II/495 Ostrožská Lhota - Hluk, II/497 Uherské Hradiště - Bílovice. Součástí koncepce je i záměr na výstavbu zcela nové silnice z Újezdce směrem na Šumice, nové komunikační propojení Uherské Hradiště-Mařatice - Staré Město nebo pokračování v obchvatu Bystřice pod Hostýnem.

Jaký je výhled ŘSZK na příští rok (2015)?

Regionální operační program už bude končit a nový IROP se pravděpodobně ještě plně nerozběhne. Důležité bude dokončit všechny rozestavěné akce z letošního roku. Předpokládám, že budeme také zahajovat šest menších staveb financovaných z rozpočtu kraje.

 

 


Počet přístupů: 3618, Tisk stránkySjízdnost

Uzavírky, objížďky

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDIAktuality na Váš e-mail

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj email.

 


Návštěvnost stránek

TOPlist

 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2011 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS