ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Plán nových investic na rok 2015 již má prvních devět položek

25.02.2015 12:34

Zlínský kraj - Investiční záměr schválený Radou Zlínského kraje už má v tuto chvíli devět silničních staveb, které bude v letošním roce nově zahajovat Ředitelství silnic Zlínského kraje na krajské silniční síti. Další stavby však ještě během roku přibudou.

Na seznamu letošních řádně schválených investičních staveb má ŘSZK na konci února 2015 celkem 14 akcí. Pět bylo zahájených již v roce 2014 a jedna z nich je již dokončena. Devět staveb bude nově zahajováno, z toho sedm má přiznanou dotaci v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava, dvě stavby budou plně financovány z rozpočtu Zlínského kraje prostřednictvím ŘSZK. „Toto je zatím jen úvodní informace o letošních investicích na silnicích II. a III. třídy. Předpokládáme, že celkový počet investičních staveb letošního roku po schválení dalších připravovaných záměrů v RZK přesáhne - stejně jako loni - tři desítky," řekl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý. Plán staveb ŘSZK pro rok 2015 je zveřejněn zde.

Některé bližší informace o investičních záměrech, které byly schváleny na zasedání RZK 23. února 2015, obsahuje tisková zpráva Zlínského kraje z 24. 2.

Zlínský kraj již zveřejnil rovněž přehled dalších vytipovaných akcí na krajské silniční síti, které by mohly být v roce 2015 spolufinancovány z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury. „Jedná se zatím o první předvýběr, ze kterého teprve vznikne konečný seznam. Ten bude znám na začátku dubna tohoto roku," upřesnil krajský radní Ing. Jaroslav Kučera. Také tento seznam je součástí tiskové zprávy Zlínského kraje z 24. 2.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 272, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS