ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Už tři roky po sobě nemáme žádný most v havarijním stavu

09.03.2015 17:08

Zlínský kraj - Pozitivní zjištění přináší poslední odborné hodnocení stavu mostů na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském kraji. Už třetím rokem za sebou nemáme na krajských silnicích ani jeden most v havarijním stavu. Zlepšila se i průměrná známka hodnocení všech mostů: z loňské hodnoty 3,44 se snížila na 3,35.

Nový most u obce Kelníky / foto: S. Brázdil

Ředitelství silnic Zlínského kraje obdrželo v těchto dnech od specializované firmy výsledky pravidelného každoročního hodnocení stavu mostů na krajské silniční síti. Průměrná „známka" pro všech 716 hodnocených mostů činila k 1. lednu letošního roku 3,35. Před rokem dostaly krajské mosty známku 3,44.

Grafické a statistické vyhodnocení mostů zadává ŘSZK odborné firmě PavEx® Consulting, s. r. o., se sídlem v Brně. Závěrečná hodnotící zpráva vychází z údajů, měření a prohlídek v 2. polovině roku 2014. Opírá se o výsledky běžných prohlídek všech objektů, což je práce mostařů ŘSZK, a hlavních prohlídek mostů v režii autorizovaných specialistů. Technický stav mostů se hodnotí na sedmibodové stupnici: 1 - bezvadný stav, 2 - velmi dobrý stav, 3 - dobrý stav, 4 - uspokojivý stav, 5 - špatný stav, 6 - velmi špatný stav, 7 - havarijní stav.

„Aktivně se snažíme mosty ve vlastnictví kraje opravovat a udržovat tak, aby se žádný z nich nedostal do havarijního stavu. Jsem rád, že se nám to daří," okomentoval výsledky hodnocení Jaroslav Kučera, radní Zlínského kraje pro oblast dopravy.

Počet mostů v bezvadném stavu se za uplynulý rok zvýšil z 92 na 100, naopak počet mostů ve velmi špatném stavu se snížil z 35 na 31. V havarijním stavu není už třetím rokem ani jeden mostní objekt.

Ve Zlínském kraji se zatím dařilo v dlouhodobém srovnání průměrnou známku hodnocení stavu mostů mírně zlepšovat. Letošní známka je nejlepší za celou dobu existence ŘSZK (od r. 2001).

„Opravám mostů a případně i výstavbě nových mostních objektů místo těch, které byly v minulosti v havarijním či velmi špatném stavu, věnujeme trvale značnou pozornost. Pro rekonstrukce mostů využíváme finančních prostředků, které dostáváme z rozpočtu Zlínského kraje, a v maximálně možné míře také dotací v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava," řekl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

Během roku 2014 ŘSZK rekonstruovalo 6 mostů a místo zbouraných se nově postavilo 5 mostů. Nové mosty byly dokončeny Bzovém, Kelníkách, Mikulůvce, Pačlavicích a Jasence. Investice do mostů dosáhly v roce 2014 hodnoty 110 milionu korun. Kromě toho ŘSZK vynaložilo ještě 8,8 milionu korun na stavební údržbu 13 mostů z neinvestičních prostředků.

Grafy a tabulky hodnocení jsou přístupné na webu ŘSZK.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 366, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS