ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Stavební práce na silnicích začínají již v polovině března

16.03.2015 15:44

Zlínský kraj - Současné počasí umožňuje, aby se práce na rozestavěných investičních akcích Ředitelství silnic Zlínského kraje po zimní přestávce znovu rozběhly již od druhé poloviny března 2015. Pro motoristy začíná na stavbách opět platit režim uzavírek a dopravních omezení.

Na dokončení v tomto roce čekají čtyři investiční stavby ŘSZK, které byly zahájeny a rozestavěny v roce 2014 a přerušeny na zimní období. Jde o stavby Zádveřice - Horní Lhota (silnice II/492), Rokytnice - Jestřabí (silnice II/495), Uherský Ostroh - Hluk (II/495) a Brumov - Návojná (III/50736).

Zádveřice - Horní Lhota

V nejpokročilejším stadiu rozestavěnosti se nachází rekonstrukce silnice ze Zádveřic do Horní Lhoty. Silnice je pro motoristy plně průjezdná už od podzimu loňského roku. Na této stavbě zbývá dokončit odvodnění silnice a bezpečnostní zařízení (svodidla).

Silniční provoz bude omezen pouze dopravním značením v blízkosti pohyblivého pracovního místa. Stavební práce jsou plánovány na období od 16. března do 15. května 2015.

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

27. 03. 2014 - Bude se opravovat silnice ze Zádveřic do Horní Lhoty

Rokytnice - Jestřabí

Ještě poměrně hodně prací zbývá realizovat na rekonstrukci silnice mezi Rokytnicí a Jestřabím. Na dokončení ještě čeká úsek dlouhý 1,2 kilometru a most.

Dopravní omezení v tomto roce: V rekonstruovaném úseku bude platit úplná uzavírka pro vozidla o hmotnosti přes 7,5 tuny. Objízdná trasa bude vedena přes Slavičín, Vlachovice, Valašské Klobouky, Brumov-Bylnici, Štítnou nad Vláří. Bude zde použita jedna sada světelné signalizace na mostě a jedna na silničním úseku. Termín stavebních prací je plánován na období od 16. 3. do 30. 6. 2015.

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

16. 06. 2014 - Silničáři opraví silnici z Jestřabí do Rokytnice

Uherský Ostroh - Hluk

Také na rekonstruovaném úseku silnice z Uherského Ostrohu do Hluku se bude intenzivně pracovat. Zbývá zde dokončit: 1,3 kilometru rekonstruované silnice.

Dopravní omezení v tomto roce: příjezd do obce Ostrožská Lhota bude po celou dobu stavby zajištěn ve směru od Hluku. Mezi Uherským Ostrohem a Hlukem bude platit úplná uzavírka pro všechny druhy vozidel. Objízdná trasa bude vyznačena přes Kunovice po silnici I/55 a po silnici II/498 do Hluku, dále po II/495 do Ostrožské Lhoty. Termín prací je stanoven na 16. 3. - 17. 6. 2015.

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

27. 08. 2014 - Poslední letošní stavbou ŘSZK je rekonstrukce silnice Uherský Ostroh - Hluk

Brumov - Návojná

Mnohé ještě zbývá dokončit také na rekonstruovaném úseku silnice mezi Brumovem a Návojnou. Zbývá zde dokončit úsek o délce 400 metrů a v plánu jsou též dokončovací práce na úseku z roku 2014.

Protože pro Návojnou, Nedašov a Nedašovu Lhotu jde o jedinou přístupovou silnici z české strany, budou zde platit jen částečné uzavírky. Bude zde použita jedna sada světelné signalizace. Stavební práce budou probíhat v období od 16. 3. do 30. 6. 2015.

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

27. 06. 2014 - 1. července začnou další čtyři silniční stavby

 

Logo

 


Počet přístupů: 298, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS