ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Dávejte pozor při obnově vodorovného dopravního značení

22.04.2015 15:20

Zlínský kraj - Červeno-bílé dopravní kužely, blikající oranžové majáčky a muže v červených kombinézách budou vídat motoristé až do konce listopadu častěji na silnicích ve Zlínském kraji. Od 24. dubna 2015 začíná období, ve kterém budou specializované firmy obnovovat na silnicích II. a III. třídy vodorovné dopravní značení.

„Tyto práce se opakují každoročně. Vodorovné dopravní značení má svou životnost, která je samozřejmě kratší než životnost celé vozovky. Aby toto značení neztratilo svou důležitou funkci pro bezpečnost silničního provozu a bylo pro motoristy stále dostatečně zřetelné, a to i za snížené viditelnosti, musí se pravidelně obnovovat," konstatoval ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Ing. Bronislav Malý.

Obnovou vodorovného dopravního značení na krajských silnicích je na základě dvouleté smlouvy pověřena v největším rozsahu firma Osfer Morava z Uherského Hradiště. Menší část obnovy vodorovného dopravního značení zajišťují také jednotlivé organizace Správy a údržby silnic.

U silničního vodorovného dopravního značení se používají dvě hlavní technologie: nástřik reflexní barvy a pokládka vrstvy trvanlivého plastu. „Nástřiky barvou na přechodech pro chodce musíme obnovovat každý rok, dopravní stíny a šipky vydrží zpravidla tři roky. Plast je trvanlivější - jeho obnova je potřebná zhruba po 3 až 5 letech," upřesnil provozně-technický náměstek ŘSZK Ing. Radek Berecka.

Z důvodů bezpečnosti pracovníků, potřeby dostatečné venkovní teploty a suchosti povrchu vozovky je nutno obnovovat vodorovné dopravní značení ve dne, na dopravně zatížených silnicích o víkendech. Děje se tak za běžného provozu, pouze za krátkodobého přesměrování dopravy například do jiného jízdního pruhu. „Prosíme řidiče, aby dbali v těchto místech zvýšené opatrnosti, snížili rychlost a neohrožovali bezpečnost pracovníků na vozovce ani nepoškozovali ještě nezaschlé značení, které je označeno dopravními kužely," dodal Radek Berecka.

ŘSZK v letošním roce plánuje vynaložit ze svého rozpočtu na obnovu vodorovného i svislého dopravního značení částku 3,7 milionu korun.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 266, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS