ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Chystá se rekonstrukce mostu v Záříčí

29.04.2015 07:49

Záříčí - Ředitelství silnic Zlínského kraje zahájí na začátku května 2015 kompletní přestavbu mostu na silnici III/4349 v blízkosti obce Záříčí na Kroměřížsku. Stavba má přislíbenou dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Bude stát 4,349 milionu korun.

Současný stav, důvody stavby

Původní most 4349-2 v Záříčí / foto: archiv ŘSZK

U mostu ev. č. 4349-2 byl zjištěn velmi špatný stavební stav nosné konstrukce z cihelných kleneb mezi ocelovými I nosníky. Most je hodnocen stupněm 6 (na sedmibodové stupnici), podle posledního přepočtu činí jeho zatížitelnost pouze šest tun. Z důvodu nutnosti zajištění dopravní obslužnosti území (autobusy) bylo nad stávající nosnou konstrukcí do doby přestavby mostu umístěno mostní provizorium.

Popis prací

Předmětem díla je kompletní přestavba stávajícího mostu za obcí Záříčí směrem k obci Troubky. Spodní stavba a nosná konstrukce včetně říms bude provedena ze železobetonu, opěry budou založeny na plošných základech a mikropilotách. Nosná železobetonová deska bude kloubově uložená na podpěrách. Povrchová voda bude z mostu odváděna příčným sklonem a podélným spádem vozovky do nových žlabů, které budou zaústěny do toku. Dno toku bude upraveno dlažbou z kamene. V rámci rekonstrukce mostu bude provedena oprava a rozšíření komunikace před a za mostem v délce 56 metrů a o celkové ploše 285 m².

Zhotovitel, cena, termín

Zákres stavby do mapy

Zhotovitelem stavby je firma SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Brno, Oblast Zlín, Valašské Meziříčí. Smluvní cena za tuto zakázku činí 4,349 milionu korun. Stavba má přislíbeno spolufinancování z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Výše dotace může činit až 95 procent uznatelných nákladů. Podle uzavřené smlouvy o dílo budou stavební práce probíhat v termínu od 4. května do 31. srpna 2015.

Uzavírky

Stavební práce budou prováděny za úplné uzavírky předmětného úseku silnice. Na povodní straně však bude zřízen provizorní most pro převedení silničního provozu.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Logo

 


Počet přístupů: 772, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS