ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Stavební firma obnoví část průtahu Bojkovicemi

07.05.2015 16:21

Bojkovice -Jednou ze staveb, které může Ředitelství silnic Zlínského kraje realizovat v tomto roce s využitím dotace Státního fondu dopravní infrastruktury, je rekonstrukce více než třísetmetrového úseku silnice III/49516 v průtahu městem Bojkovice ve směru na Krhov. Stavební práce začaly v prvním květnovém týdnu.

Současný stav, důvody stavby

Silnice III/49516 v Bojkovicích před rekonstrukcí / foto: archiv ŘSZK

Vozovka je v havarijním stavu, bylo zaznamenáno opotřebení krytu, trhliny.

Popis prací

Předmětem díla je rekonstrukce části silnice III/49516 (ulice Komenského) v průjezdním úseku města Bojkovice v délce 330 metrů. Začátek stavby je u přejezdu přes železniční trať, konec stavby je vymezený dopravními značkami označujícími začátek a konec obce ve směru na Krhov. Rekonstrukce spočívá v odfrézování živičného krytu vozovky a položení nové obrusné a ložné vrstvy vozovky mezi obrubami včetně odvodňovacího dvouřádku z žulových kostek. Součástí tohoto stavebního objektu je i odvodnění vozovky pomocí dešťových vpustí připojenými do kanalizace.

Souběžně a ve vzájemné koordinaci s rekonstrukcí silnice bude probíhat i stavba investora města Bojkovice (připojení místních komunikací, sjezdy, obruby, terénní úpravy za obrubou aj.). Současně bude provedena společností SVK, a. s., oprava vodovodu umístěného v silničním tělese v délce 67,5 metru.

Zhotovitel, cena, termín

Zákres do mapy

Zhotovitelem stavby je firma IMOS group, s. r. o., Tečovice. Smluvní cena za tuto zakázku činí 2,890 milionu korun. Stavba má přislíbeno spolufinancování z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Výše dotace může činit až 85 procent uznatelných nákladů. Podle uzavřené smlouvy o dílo jsou stavební práce plánovány na období od 4. května do 31. srpna 2015. Přesný termín dopravního omezení stanoví příslušný silniční správní úřad a ŘSZK jej zveřejňuje ve svém přehledu uzavírek, jakmile je o něm informováno.

Uzavírky

Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky silnice (mimo BUS a IZS), doprava bude vedena po objízdné trase po silnici II/496 Bojkovice - Komňa - Bzová.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Logo

 

 


Počet přístupů: 283, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS