ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

ŘSZK upraví křižovatku v Doubravách

18.05.2015 17:30

Doubravy - Do úpravy křižovatky silnic II/490, III/49720 a III/49023 v obci Doubravy se pustí stavební firma ve druhé polovině května 2015. Akce přispěje v tomto místě především k větší bezpečnosti silničního provozu.

Současný stav, důvody stavby

Vozovka je v místě křižovatky v nevyhovujícím a zčásti v havarijním stavebním stavu (stupeň hodnocení 4 a 5).

Popis prací

Zákres do mapy

Předmětem díla je úprava stávající křižovatky silnic II/490, III/49720 a III/49023 v obci Doubravy. Úprava křižovatky spočívá v obnově obrusné vrstvy se sanací trhlin a v obnově odvodnění vozovky. Směrové a výškové řešení je dané stávajícím vedením uvedených silnic a blízkostí zástavby. Součástí stavby je také úprava dvou zastávkových pruhů linkové osobní dopravy. „Tyto stavební úpravy pozitivně ovlivní bezpečnost silničního provozu v této lokalitě," uvedl ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Ing. Bronislav Malý.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma SMO, a. s., Otrokovice. Smluvní cena za tuto zakázku činí 2,753 milionu korun. Stavba má přislíbeno spolufinancování z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Výše dotace může činit až 85 procent uznatelných nákladů. Podle uzavřené smlouvy o dílo budou stavební práce probíhat v termínu od 20. května do 31. července 2015. Přesný termín dopravního omezení stanoví příslušný silniční správní úřad a ŘSZK jej zveřejňuje ve svém přehledu uzavírek, jakmile je vydáno rozhodnutí.

Uzavírky

Stavební práce budou probíhat za částečného omezení dopravy. Provoz bude řízen světelnou signalizací nebo usměrňován přechodným dopravním značením.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Logo

 


Počet přístupů: 286, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS