ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Stav silnic zlepší také plošné obnovy povrchů vozovek

19.05.2015 10:53

Zlínský kraj - Během měsíce května 2015 začnou na vybraných úsecích silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji tzv. plošné obnovy povrchů. Ředitelství silnic Zlínského kraje na ně letos využívá kromě vlastního rozpočtu také dotaci Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši přibližně 80 milionů korun.

Plošná obnova povrchu vozovky je metoda, kdy se pokládají na vozovky souvislé nové živičné vrstvy. Používá se tam, kde je původní vozovka v havarijním nebo nevyhovujícím stavu, ale kde není nutno zasahovat do původních konstrukčních vrstev komunikace. Zpravidla jde o odfrézování poškozených vrstev vozovky v celé její šíři, aplikaci spojovacího postřiku, položení nové vrstvy živičné obalované směsi a její dohutnění silničními válci. Takto obnovená vozovka obvykle vydrží v dobrém stavu bez nutnosti každoročních lokálních vysprávek minimálně po dobu deseti let.

Zhotovitelem menších zakázek jsou firmy Inženýrské stavby Brno (pro okres Kroměříž), Strabag (okres Uherské Hradiště), Alpine Bau (okres Vsetín) a Eurovia CS (okres Zlín). Tyto firmy uspěly v otevřeném výběrovém řízení na plošné obnovy povrchu vozovek pro období let 2014 až 2016. Na některé větší akce budou vypisována samostatná výběrová řízení.

"První práce budou zahájeny v průběhu května, poslední stavební akce z této skupiny plošných obnov povrchů budou dokončeny do konce října 2015," informoval radní Zlínského kraje Ing. Jaroslav Kučera.

Celoplošné obnovy povrchů silnic se realizují ve většině případů za částečných uzavírek, kdy motoristům slouží jeden jízdní pruh pro oba směry jízdy a provoz je řízen světelnou signalizací. U některých úseků silnic může být stanovena i krátkodobá úplná uzavírka, která netrvá déle než tři dny. ŘSZK tyto krátkodobé uzavírky ve svém systému na internetu obvykle nezveřejňuje.

Předpokládá se, že metodou plošné obnovy povrchu bude v tomto roce opraveno nejméně třináct úseků krajských silnic o celkové délce téměř 19 kilometrů. Celkové náklady dosáhnou zhruba 100 milionů korun, přičemž dotace ze SFDI je přislíbena ve výši 85 procent uznatelných nákladů.

„A to ještě není všechno. Ke zmíněným akcím přibudou na Vsetínsku ještě další úseky s plošnou obnovou povrchu v návaznosti na dokončování projektu Čistá řeka Bečva, který řeší odkanalizování některých obcí," doplnil ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Logo

 

 


Počet přístupů: 291, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS