ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Most přes Fryštáckou přehradu má malou únosnost. Postaví se nový

19.05.2015 12:41

Zlín-Kostelec - Výstavba nového mostu ev. č. 490-011, po kterém vede krajská silnice II. třídy přes Fryštáckou přehradu, začne koncem května. Vyžádá si úplnou uzavírku a používání objízdných tras. Předpokládá se, že po novém mostě se zde začne jezdit (ještě v omezeném režimu) od 3. srpna 2015.

Současný stav, důvody stavby

Původní most 490-011 přes Fryštáckou přehradu / foto: archiv ŘSZK

Stavební stav mostu 490-011 ve Zlíně-Kostelci (Fryštácká přehrada) je uspokojivý (stupeň hodnocení 4). Vzhledem k nízké únosnosti (19 t) je podmínkou k projektu stavby rychlostní komunikace R49 (investor ŘSD ČR) zlepšit stavebně-technický stav nosné konstrukce, a především zvýšit její zatížitelnost. Použitá pevnostní třída betonu i oceli včetně stupně vyztužení odpovídají u stávajícího mostu předválečným předpisům. V návaznosti na plánované zahájení R49 v roce 2015 je nezbytně nutné realizovat tuto stavbu tak, aby most přenesl dopravní zatížení během stavby R49 do Zlína a návazně po zprovoznění R49 silniční dopravu provizorně svedenou na dotčenou část silnice II/490.

Popis prací

Předmětem díla je stavební úprava mostu ev. č. 490-011 přes Fryštáckou přehradu v k. ú. Kostelec u Zlína. Stavební úprava bude spočívat ve zvýšení zatížitelnosti původního mostu. Stávající nosná trámová železobetonová monolitická konstrukce bude odbourána, bude vybetonován nový úložný práh i závěrná zídka. Nová nosná konstrukce bude tvořena prefabrikovanými předpjatými železobetonovými trámovými nosníky, na kterých bude vybetonovaná spřažená deska. Dále budou provedeny související stavební úpravy mostního svršku a hydroizolace, sanace spodní stavby a nezbytná úprava navazujících částí silnice.

Zhotovitel, cena, termín

Zákres do mapy

Zhotovitelem stavby je firma REPONT, s. r. o., Lipník nad Bečvou. Smluvní cena za tuto zakázku činí 5,441 milionu korun. Stavba má přislíbeno spolufinancování z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Výše příspěvku může činit až 95 procent stavebních nákladů. Podle uzavřené smlouvy o dílo budou stavební práce probíhat v termínu od 27. května do 21. srpna 2015. Přesný termín dopravního omezení stanoví příslušný silniční správní úřad a ŘSZK jej zveřejňuje ve svém přehledu uzavírek, jakmile je vydáno rozhodnutí.

Uzavírky

Stavební práce na mostě 490-011 budou prováděny za úplné uzavírky, objízdné trasy budou stanoveny společně pro souběžnou rekonstrukci silnice II/490 v průtahu Fryštákem.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Logo

 


Počet přístupů: 357, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS